Rosení oken Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Ale než přistoupíme k reklamaci oken či stavebních prací, prozkoumáme i další možné příčiny tohoto jevu. Je důležité vědět, že kondenzovaná vlhkost se může nacházet na interiérové straně izolačního dvojskla nebo v jeho meziskelním prostoru. Pokud jde o srážení vody na interiérové straně skla, určitým způsobem tento jev ovlivňuje kromě dříve zmíněných příčin i materiál takzvaného teplého rámečku ve vnitřním prostoru mezi skly, původně užívaný hliník byl pro svou vysokou tepelnou vodivost postupně nahrazen nerezem, plastem či kompozitem.

Dalším důvodem může být umístění topného tělesa mimo prostor pod oknem. Teplý vzduch tak neohřívá sklo, ale naopak okolo něj proudí vzduch již ochlazený. Sklo se dostatečně neohřeje, jeho teplota se blíží rosnému bodu a dochází ke kondenzaci vodních par. Tytéž následky má i nedostatečně výkonné podlahové topení a obecně nedostatečné vytápění a větrání v místnosti. Rosení ovlivňuje také umístění okna vzhledem ke světovým stranám.

ČTĚTE TAKÉ:

Rosení oken Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Jestliže se okno rosí v meziskelním prostoru, jde zřejmě o jeho nedokonalé hermetické uzavření. Obvykle je tento prostor vyplněn argonem, kryptonem apod., ale pokud není dvojsklo dostatečně utěsněno, pronikne do něj vlhký vzduch z vnějšku a vodní páry zkondenzují na vnitřních stranách skelních tabulí.

Pokud jde o stavbu, prvotní příčinou rosení skel mohou být (pokud byly při stavbě použity) mokré procesy – tato vlhkost by se však měla upravit v průběhu první topné sezony. Další příčinou může být nekvalitní provedení stavby buď z důvodu nedostatečné projektové dokumentace, nebo nekvalitní práce stavební firmy. Množství vlhkosti v konstrukci, její šíření, průvzdušnost a další podmínky, související také s prostupem tepla, udává norma ČSN 73 0540-2.

Tepelně izolační vlastnosti celého okna udává součinitel prostupu tepla Uw, současná standardní hodnota je max. 1,2 W/m²K. Výborné parametry mají okna se speciální tepelnou fólií v meziskelním prostoru, která zvyšuje izolační schopnost oken, a tedy snižuje nebezpečí kondenzace vlhkosti.

Banner Dům a Zahrada Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj