Sněženky jsou nádherné květiny, které rozjasní zahradu už na začátku jara. V naší přírodě se vyskytuje především druh sněženky podsněžník, ale existuje celkem 14 až 17 druhů, které jsou rozšířené v Evropě, jihozápadní Asii a severní Africe. Kvete od února do dubna a nejraději roste v listnatých lužních lesích.

Věděli jste, že sněženky jsou jedovaté? Více o tématu najdete zde:

Zdroj: Youtube

Jak a kam?

Doporučuje se sněženky sázet pod listnaté stromy a keře, v nízkém bylinném patru, podrostu. Sázíme je do skupin, které se samovolně rozrůstají a vytvářejí koberce. Sněženka není náročná na péči, ale pro zdárný růst a kvetení potřebuje lehčí, dobře vodou zásobenou kyselejší půdu a místa, kde svítí jarní slunce. Po odkvětu má raději stín.

Sázíme výhradně na podzim

Cibulky sněženek sázíme na podzim, ideálně v září a říjnu, do hloubky 5 až 7 cm a ve vzdálenosti 7 až 10 cm od sebe. Sněženky dorůstají výšky jen 15 až 20 cm a kvetou již následující rok na jaře. Množit se dají dělením trsů nebo dceřinými cibulkami. Na stanovišti je nehnojíme, aby nevytvářely mnoho listů a málo květů. Cibulky na zimu ze země nevyndáváme, ale pokud je nutné je přesunout, skladujeme je ve vlhkém substrátu a co nejkratší dobu.

Příliš suchá půda? Pozor!

Hlavním problémem při pěstování sněženek je nevhodné stanoviště a suchá, vápenitá půda. Sněženky potřebují vlhčí výživnou půdu, která odpovídá jejich přirozenému prostředí v listnatých lužních lesích. Proto je důležité při výsadbě pečlivě vybrat vhodné místo a zajistit jim dostatek vláhy. Pokud se budete řídit těmito doporučeními, budete moci obdivovat krásné sněženky na své zahradě každé jaro.

Zdroj: zahradnickakucharka.cz