Možná si ještě pamatujete na první vlnu výměny oken v panelových bytech v 90. letech minulého století a jejich postupně se drolící montážní pěnu, která po čase mohla způsobit problémy s tepelnou izolací oken. Tehdy se montovala okna bez použití ochranných fólií (pásků), tedy pouze tak zvaně na pěnu. Kromě zednického zapravení chyběla tehdy jakákoli lepší ochrana montážní pěny před degradací vlivem případného průniku vlhkosti a také UV záření.

Dnešní norma již takový stav rozhodně nepřipouští! Okenní rám musí být v místě svého napojení ve stavebním otvoru oblepen páskami nebo fóliemi, které montážní pěnu chrání. Přesněji tento princip popisuje Ing. Pavel Kašpar, manažer vývoje montáží VEKRA: „Prostor připojovací spáry, tedy prostor mezi rámem okna a okolní stavební konstrukcí, se vyplňuje polyuretanovou pěnou, která má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, avšak pouze v případě, že je trvale v suchém prostředí a ukryta před UV zářením. V opačném případě pěna poměrně rychle degraduje a nemůže plnit svůj hlavní úkol. Vnitřní uzávěr připojovací spáry – parotěsná fólie zabraňuje průniku vzdušné vlhkosti z interiéru do prostoru připojovací spáry a tedy i do montážní pěny. Vnější uzávěr připojovací spáry naopak propouští případnou zabudovanou vlhkost z připojovací spáry směrem do exteriéru. Vnější pásky či fólie jsou paropropustné, ale zároveň vodotěsné, a brání tak vnikání srážkové vody z exteriéru do prostoru připojovací spáry. Takto by měla být osazována okna nejen na novostavbách, ale i při rekonstrukcích.“

Montáž oken Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Rozměry stavebních otvorů pro okenní výplně

Dnes už dávno neplatí to, co platilo dříve, že všechny stavební otvory na okna jsou unifikované pro okna standardizovaných rozměrů. Kdo si pořídí okna vyráběná na sklad, musí počítat s tím, že přizpůsobení otvoru koupené velikosti okna může být problematické. Bourání, nebo naopak dozdívání stavebních otvorů bývá nepříjemnou komplikací.

Správný je přesně opačný postup, což znamená, že rozměry oken přesně přizpůsobíme rozměrům stavebního otvoru. A i když jsou rozměry oken pevně stanoveny například v projektu, mělo by před jejich výrobou být samozřejmostí zaměření všech vytvořených otvorů, a to i v novostavbě a podle naměřených rozměrů následně vyrábět okna. „Každý profilový systém a materiál má navíc své limitní rozměry a ty jsou dány konstrukčními možnostmi i vlastnostmi kování. Nejde tak jen o rozměry, ale samozřejmě také o hmotnost křídel. Faktorů ovlivňujících velikost otvoru je mnohem více a je vždy na dodavateli, aby stavebníkovi či projektantovi poradil, jak správně okna, například do velkých otvorů, rozdělit, a samozřejmě také, jak okenní otvory správně připravit,“ uvádí Pavel Kašpar.

Montáž oken Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Co se týká maximálních rozměrů stavebních otvorů, zde je rozdíl z pohledu materiálů oken a jejich rámů. Dnes už extrémní velikosti nabízí i plastové profily, jako například posuvná HS portálová řešení, pro jejichž varianty v bílé barvě je možné mít stavební otvory v celkové délce až 6 metrů při výšce do 2,6 metru. Plastová okna a balkonové dveře lze vyrobit až do výšky rámu 2,5 metru. „U plastových oken je ale vždy třeba počítat s teplotní roztažností plastového profilu, a proto musí být velké plastové okenní sestavy vhodně rozděleny, aby vlivem nevhodného konstrukčního řešení nemohlo dojít k prohýbání okenních rámů,“ doplňuje Pavel Kašpar.

Jistotu pro velké prosklené plochy představují hliníkové profily. Pokud bychom chtěli hovořit v konkrétních číslech, pak můžeme pro ukázku uvést, že maximální otvor pro hliníkové řešení posuvných HS portálů s napojovaným rámem může být až 9 metrů ve své délce.

Čtěte také

Ploché keramické překlady

Čtěte také

Rady pro stavbu I.: Jak vybrat a usadit překlady nad okna

Na co si dát v souvislosti se stavebními otvory pro okna pozor?

Samozřejmostí by měla být geometrická přesnost stavebního otvoru. Ale co je velmi důležité, je správná tzv. stavební připravenost. Stavebník by měl být dodavatelem oken vždy poučen, jak mají být ostění, nadpraží a parapetní zdivo pro montáž oken připraveny v závislosti na použitém typu stavební konstrukce, tedy obvodového zdiva. Výplně otvorů se mohou osazovat pouze do upravených otvorů se začištěným ostěním, nadpražím a parapetem, a to zejména v případě porothermových cihel, kde je třeba připravit správně betonový potěr. Tolerance stavebního otvoru se řídí normou ČSN 746077. Před montáží je samozřejmostí kontrola rozměrů, ale i vlhkost stavební konstrukce, soudržnost povrchu, případné zarovnání zámků cihel apod.

„Je zcela nepřípustné podkládání výrobku cihlami či podobnými materiály například v případě chybějící vyzdívky. Pak totiž hrozí problémy z důvodu „sednutí“ výrobku v čase,“ glosuje Pavel Kašpar z VEKRY.

Materiál připraven ve spolupráci se značkou VEKRA, Window Holding, a. s., www.vekra.cz