V minulém díle jsme si povídali o připravování terénu pro výsadbu rostlin. Dnes je na řadě založení trávníku. Informace, které vám předávám, mám od zahradní architektky.

Trávník řeší určitě všichni, kteří postavili nový dům, takže čtěte dál - myslím, že je to zajímavé.

Paní ing. Lenka Vyhnálková mi sdělila toto: „Cena nově zakládaného trávníku se diametrálně liší. Na výběr je totiž ze dvou variant - položení travních koberců, anebo vysetí trávníku ze semene. Příprava půdy je u obou variant stejná. Urovnání povrchu a dosypání 10 cm kvalitního substrátu. Založení trávníku předchází také pečlivé vysvahování pozemku, aby dešťová voda nevytvářela kaluže, ale stékala do záhonů. Aby se setý trávník ujal, je třeba jej zalévat každý den a udržovat povrch půdy stále vlhký. Po vzejití se trávník pravidelně seče a teprve po třech měsících je možné se na ploše pohybovat. Po jedné sezoně se pak vyrovná trávníku kobercovému. Oproti tomu má trávník kobercový okamžitý efekt. Ze začátku je také velmi náročný na zálivku, ale již po čtrnácti dnech je schopen odolávat stresům suchého počasí.

Kalkulace založení trávníku také závisí na typu travní směsi. Nejčastěji se vysévá sportovní trávník, ale na výběr jsou i směsi golfové nebo kvetoucí louky.

K trávníku také musíme počítat s obrubou, která bude oddělovat travnatou plochu od záhonů. Trávník se na okraji může zaříznout a podél hranice vyhloubit mělký žlábek. Často se také používají obrubníky. Ty se ale hodí více do moderních zahrad.“

Orientační cena založení trávníku:

výsevem: 30 - 120 Kč/m2

kobercově: 220 - 350 Kč/m2

Poté jsem byla poučena o zavlažování a následném udržování trávníku.

Dále jsem se u paní architektky informovala na závlahový systém, protože to je investice, kterou je třeba také pečlivě zvážit. Nejen že může značně ulehčit starosti se zahradou v létě, navíc, jak jsem se dozvěděla, poskytne rostlinám vodu v dávce, kterou potřebují a přímo ke kořenům. Ideální je prý čerpat vodu třeba z dešťové jímky, čímž se sníží další náklady.

„Závlahový systém má dvě podoby. V trávníku se používají výsuvné postřikovače. V záhonech kapková závlaha. Cenu závlahového systému nelze zobecnit. Závisí na velikosti plochy, její členitosti a také míře automatizace. Proto je nezbytná individuální kalkulace pro každý projekt. Pokud svěříte návrh zahrady architektovi, je dobré si s ním sjednat i odborný dozor při realizaci. Architekt také může pomoci s výběrem rostlin ve školce a následně rozmístit rostliny na záhonech. Cena těchto služeb se většinou řídí hodinovou sazbou. Zahrada bude v dalších letech také potřebovat pravidelnou údržbu. I tu může zajistit realizační firma. Standardně probíhá údržba dvakrát za rok a zahradníci při ní stříhají a tvarují keře, dosypávají mulč či přihnojují. Výsledná částka za údržbu závisí na šíři požadovaných zásahů, ale řádově se pohybuje v tisícikorunách,“ shrnula informace na závěr Lenka Vyhnálková.

A tímto jsem vám předala všechny informace, které jsem se dozvěděla zase já. Jsem přesvědčena, že se vám budou hodit. Mějte se hezky a přeji krásný zbytek léta…..Eva