Musím také přiznat, že je to první prvek v rodinném domě, který klienti obvykle změní v rámci úspor na kačírkový násyp, někdy definitivní, někdy jako případ odložené investice.

Celá řada výhod

Na zelené střechy a jejich výhody je možno pohlížet různými pohledy, hlavní funkce jsou ekologické, psychologické, technologické, rekreační, ekonomické:

 • je přitěžovací vrstvou hydroizolace, chrání ji proti sání větru
 • výrazně svojí mocností snižuje riziko poškození hlavní střešní izolace a prodlužuje její životnost, chrání ji proti UV záření a před extrémními vlivy počasí - kroupy, mrazy, vysoké teploty, v letních měsících příjemně chladí, v zimních naopak zateplí
 • výhodu můžeme najít i ve zvýšené protipožární odolnosti, nešíří přímý oheň
 • zlepšuje parametr střešní skladby z hlediska ochrany proti hluku
 • kladně ovlivňuje odtok dešťových vod, částečně akumuluje v ploše, střechy vsakují a zpět odpařují v průměru 40-99 % srážkové vody za rok
 • vysázená zeleň působí kladně na psychiku uživatelů, navozuje pocit spojení s přírodou, zvyšuje užitnou hodnotu stavby, mnohdy oživuje městskou šeď barevně, snižuje podíl betonových a zpevněných ploch
 • mají schopnost ovlivňovat mikroklima v nejbližším okolí, zvlhčují vzduch, snižují prašnost

Zelené střechy umožňují draze zakoupenou parcelu využít v dům a zahradu v jednom, poskytují další plochu pro život mnoha živočišných druhů a vytváří ekologickou vyrovnávací plochu v souladu se zákonem o ochraně přírody.

Samozřejmě aby zelené střechy fungovaly ve všech bodech tak, jak mají, je nutné dodržet osvědčené skladby a opravdu se nesnažit někde uspořit. Veškeré vrstvy mají svoji funkci a je nutné brát ohled na následující požadavky a dodržet několik základních zásad.

Intenzivní a extenzivní

Zelené střechy můžeme dělit na střechy se zelení intenzivní (květiny, tráva, keře), které potřebují pravidelnou péči a závlahu, a střechy se zelení extenzivní, která nepotřebuje takovou péči ani mocnost zeminy, nejčastěji jsou takové střechy osázené netřesky a dalšími sukulenty.

 • nosná konstrukce střechy
 • parozábrana (nejčastěji užívaný SBS modifikovaný pás, zpočátku plnící i funkci provizorní hydroizolace na střeše)
 • tepelná izolace - obvykle při dnešních větších tloušťkách dělená na dvě vrstvy, jedna v konstantní tloušťce, druhá ve spádu. Vzhledem k vyšší ceně spádových klínů větší část tloušťky izolace doporučuji provést z konstantní tloušťky, zbytek z dražších spádových klínů. Nutno použít tepelné izolace s vyšší pevností v tlaku, u polystyrenu minimálně EPS 150 Stabil, lépe EPS 200 Stabil.
 • podkladní textilie - použít v případě fólie PVC
 • vlastní hydroizolace nebo souvrství izolací v případě modifikovaných asfaltových pásů. Nejčastější izolací je fólie PVC v tl. 1,5-2 mm určená k volné pokládce pod násyp (např. Alkorplan 35177) - pozor na to číslo, 35176 je určena k mechanickému kotvení, což nepotřebujeme.
 • separační vrstva (ochranná) - doporučuji ze skladby nevypouštět a v případě fólie PVC provést vždy
 • hydroakumulační a drenážní vrstva - obvykle tvořená profilovanou nopovou fólií určenou pro zelené střechy, výška nopů min. 20 mm, obvyklejší je 60 mm, je vyšší než např. u izolovaných suterénů, kde stačí 6-8mm nopy. Jde o to, kolik vody bude potřeba zadržovat, souvisí to s následnými vrstvami a typem ozelenění. Tato vrstva potřebnou vodu zadržuje, přebytečnou přivádí ke střešním vpustím.
 • filtrační vrstva - tvořená obvykle geotextilií, doporučuji v minimální gramáži 200g/m², zabraňuje splavování jemných částic zemin a substrátů z vegetační vrstvy do vrstvy drenážní, a zamezuje tak snížení propustnosti drenážní vrstvy
 • vlastní vrstva zeminy, střešního substrátu - je vrstva, která je základní podmínkou pro růst rostlin a musí umožnit kořenění. V případě intenzivní zeleně je tloušťka min. 200 mm, doporučuji více, v případě extenzivní zeleně min. 70 - 120 mm. Samozřejmě i zde existují výjimky, např. mechům a menším druhům rozchodníků postačí i 30 mm.

Samozřejmě jako ve všech stavebních konstrukcích existují i další vylepšení skladby, je vhodné to vždy prokonzultovat s projektantem.

CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 4/14. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: [email protected], online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 225 985 225

Titulní foto: Optigreen