Nepříjemné události se bohužel nevyhýbají nikomu. A co může být horšího než návrat z dovolené do vykradeného nebo vytopeného bytu? V takovou chvíli je třeba rychle jednat a co nejdříve nahlásit škodu pojišťovně. Víte ale, jak to udělat a na co rozhodně nezapomenout? Správný postup vám ušetří mnoho starostí. Jakmile člověk zjistí, že mu vznikla určitá škoda na majetku, jako první se samozřejmě musí pokusit zabránit jejímu dalšímu šíření. Pokud se jedná o živelní událost, okamžitě volejte hasiče (150), případně záchrannou službu (155). Jestliže se vrátíte domů a zjistíte, že vás pravděpodobně vykradli, hned přivolejte policii (158). Myslete na to, že i tehdy, když se vám požár nakonec podaří uhasit vlastními silami, je ho třeba nahlásit Hasičskému záchrannému sboru. Stejně tak v případě, že pochybujete o dopadení zloděje, který vám už po čtvrté vyloupil sklep, je třeba vloupání oznámit policii. Bude se vám to hodit právě při hlášení pojistné události. Když zjistíte, že vám zloději odnesli také platební karty, šeky nebo vkladní knížky, co nejdříve zatelefonujte do banky a zablokujte je, abyste předešli jejich zneužití. Ostatní stav domácnosti nebo poškozených věcí se pokuste ponechat netknutý až do té doby, než ho shlédne a zdokumentuje likvidátor pojišťovny. Pro optimální vyřízení pojistné události by měl totiž vidět skutečné škody, které na majetku vznikly. Jestliže jsou určité zásahy do daného stavu věcí nutné např. z hygienických, bezpečnostních nebo jiných důvodů, pokuste se všechno předem alespoň důkladně vyfotografovat, nafilmovat na videokameru nebo zkuste zajistit alespoň svědky. Poškozené věci rozhodně nevyhazujte, dokud je neukážete likvidátorovi. Jakmile se všechno trochu uklidní, kontaktujte vaši pojišťovnu. Způsobů je několik: nejjednodušší je obrátit se nejprve telefonicky buď rovnou na telefonní číslo, které vám dali v pojišťovně při uzavírání smlouvy, nebo na informační linku pojišťovny (často bezplatnou a fungující 24 h denně), kde vám poradí s dalším postupem. Některé pojišťovny dokonce přímo na této lince přijímají předběžná ohlášení pojistných událostí.

Bezplatné informační linky pojišťoven
PojišťovnaTelefonní linkaProvozní doba
Allianz800 170 0001)24 h denně
Česká pojišťovna800 133 6662)24 h denně
Generali800 150 155Po-Pá, 8-18 h, jinak záznamník
Komerční pojišťovna800 111 19924 h denně
Kooperativa800 105 10524 h denně
Pojišťovna České spořitelny800 154 154Po-Pá, 7:30-17:30 h
Pojišťovna ČSOB800 100 777Po-Pá, 7-17 h
Uniqa800 120 02024 h denně

1) Allianz pro pojištění domácnosti či nemovitosti poskytuje zároveň službu Home Assistance, která zajišťuje urgentní služby ve stavu nouze (např. příjezd instalatéra, elektrikáře apod.), hrazené do určité výše pojišťovnou, a také zprostředkovává běžné opravy či rekonstrukce. 2) Na daném čísle získáte informace o případném postupu při škodní události, ovšem předběžně zde škodu můžete ohlásit již pouze pro určité regiony ČR. Česká pojišťovna přechází na nový informační systém, proto škodní události na většině území ČR lze dnes hlásit na modré lince 844 114 114 v Po-Pá, od 7 do 18 h (poplatky jsou stejné jako za místní hovor).

Zdroj: pojišťovny
Škodu také často můžete předběžně oznámit přes internet. Některé pojišťovny poskytují na svých internetových stránkách on-line formuláře, kam vyplníte svoje základní a kontaktní údaje a popis události, a pojišťovna se vám v co nejkratší době sama ozve. Oznámení přes internet nebo telefonické oznámení však pojišťovně většinou stačit nebude. Poslouží pouze k urychlení celé záležitosti a k dřívější návštěvě likvidátora. Ovšem pro zdárné oficiální vyřízení pojistné události budete muset škodu oznámit i písemně, pomocí formuláře o oznámení škodní události. Ten získáte buď přímo na pobočce pojišťovny nebo si ho můžete sami vytisknout z internetových stránek pojišťovny (velká většina pojišťoven ho zde nabízí ke stažení) a vyplněný ho můžete poslat poštou nebo ho osobně zanést na pobočku. Co pojišťovně musíte nahlásit? Pro rychlé vyřízení pojistné události je nejlepší pojišťovně hned při prvním kontaktu nahlásit číslo pojistné smlouvy. Ovšem když ho u sebe nemáte nebo v případě, že byla pojistná smlouva zničena spolu s ostatními věcmi, nic se neděje, pojišťovna vaši smlouvu dohledá podle jména, příjmení a rodného čísla. Dále budete muset samozřejmě oznámit svoji adresu, kontaktní údaje (např. telefon či e-mail), datum a místo vzniku škodní události a stručný popis škody. Pro další jednání s pojišťovnou si pak připravte kompletní seznam věcí, které byly poškozeny, zničeny nebo odcizeny a jejich stručný popis, včetně jejich stáří. Nejlepší je, když od nich máte i nějaké doklady – např. doklady o jejich koupi, účtenky, faktury, apod. To je důležité zvláště v případě, že vám tyto věci byly odcizeny a vy budete muset pojišťovně dokazovat, že jste je skutečně vlastnili. V tomto případě bude užitečná i případná fotodokumentace, kterou je dobré pořídit hned po uzavření pojistné smlouvy u dražších součástí domácnosti. Mnohé pojišťovny také hradí náklady na předcházení škodám při bezprostředně hrozící pojistné události nebo na zabránění zvětšování jejích následků. Jestliže jste tedy podobné náklady vynaložili, nezapomeňte je pojišťovně nahl