Dešťová voda musí být od svého prvotního dopadu na náš dům řízená a cíleně odváděná. K tomu slouží šikmé plochy střech se svými okapy a svody, ploché střechy se střešní vpustí a příslušným dešťovým potrubím. Těmito konstrukcemi a prvky dostáváme dešťovou vodu pod kontrolu a nyní záleží na nás, jak ji využijeme, vždy ale musíme dodržet podmínky platné legislativy. Podružnými, ale důležitými prvky jsou i další konstrukce, které musí dešťovým vodám odolávat, obzvláště za silného větru - například fasáda, parapety, okna. Pro odkap vody z parapetů nebo i celkově z fasády je dobré zhotovit kolem domu okapový chodníček, jehož význam je již zabudován v názvu. Voda stéká po fasádě a kape z parapetů na upravenou plochu, nikoliv na trávu nebo hlínu. Díky tomu se nám nešpiní fasáda ani při vydatných deštích. Nejlépe se osvědčuje okapový chodníček z pohledového kačírku, kde se kapky o valounky roztříští bez jakýchkoliv následných škod. Pouze připomenu, že pod hezkými oblázky doporučuji alespoň 150 mm štěrkopísku jako akumulační vrstvu pro dešťovou vodu.

Foto: Graf Autor: Thinkstockphotos.com Foto: GrafAutor: Thinkstockphotos.com

Dešťové klasické svody obvykle končí svoji svislou část lapači střešních splavenin, česky nazývané gajgry. Od těchto prvků, sloužících k zachytávání všeho, co nám střecha splaví, je dešťová voda vedena vodorovným potrubím v zemi k její likvidaci nebo dalšímu využití. Tyto lapače mají záchytná sítka, která je nutno podle potřeby čistit. Stejně je nutno na plochých střechách občas očistit mřížku u střešních vpustí, abychom zajistili bezpečný odtok dešťových vod.

Dešťové vody svodným potrubím v zemi buď jímáme pro další využití, nebo je musíme podle platné legislativy likvidovat. Dešťové kanalizace, pokud v dané lokalitě existují, bývají často za hranicí svých možností, a jejich další využití nám obvykle ani stavební úřad nepovolí. Zaústění do splaškové kanalizace je nepřípustné.

V neposlední řadě se navíc ukazuje, že hospodaření s vodou se stává také ekologickou nutností. Při současných cenách tzv. vodného a stočného se záchytná zařízení pro další využití dostávají stále více do popředí. Musíme si ale také uvědomit, že vybudování jímky a všeho souvisejícího pro využití dešťové vody něco stojí, takže často rozhoduje momentální ekonomická a finanční situace stavebníka.

Ing. Roman Brabec

Titulní foto: Thinkstockphotos.com


CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 12/14. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: [email protected], online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 840 336 459