Znalost, jak správně míchat maltu, se díky pytlovaným suchým směsím pomalu vytrácí. Přitom stačí jen vápno, cement, písek a voda. Doma namíchaná malta je přitom až desetkrát levnější než pytlovaná, i když její příprava logicky zabere víc času a práce.

Jak správně namíchat maltu?

Na zdárném výsledku maltové směsi má zásadní význam volba písku. To nám potvrdil mistr odborného výcviku oboru zedník Zbyněk Hájek ze Střední odborné školy stavební a zahradnické Jarov: „Volba nesprávného typu písku bývá častou příčinou neúspěchu a problémů. Musíte totiž vědět, na co konkrétně budete maltu používat. Budete zdít, betonovat, připravovat betonový potěr, jádrovou omítku? Písek totiž v maltě hraje roli plniva a podle písku bude mít malta určité vlastnosti.“

Vápenná malta očima památkářů:

Zdroj: Youtube

Záleží na písku

Písek se dá rozdělit na praný a kopaný. Rozlišujeme zde ostrost písku – čím méně jílu je v písku obsaženo, tím je písek ostřejší. S ostrým pískem v maltě se o něco hůř pracuje, zato máte záruku, že směs bude na stěně držet a nepopraská. Naopak čím víc je písek jílovatější a hlinitější, tím je malta soudržnější, víc lepí, ale je náchylná k popraskání. Také platí, že čím je písek hrubší, tím více pojiva (vápna) je potřeba do směsi zamíchat. Cílem je vytvořit vláčné těsto, se kterým se bude dobře manipulovat.

Mokré nářadí

Maltu budeme míchat v kolečku. První zásadou je, že vnitřní povrch koleček důkladně vypláchneme vodou – tím zabráníme, aby se malta nezačala na stěny kolečka lepit. Totéž platí o veškerém nářadí, které přijde do styku s maltou - díky navlhčení se nářadí snadněji čistí.

V jakém poměru se míchá malta?

Pro směs na zdění smícháme písek, vápno a cement. Největší podíl ve směsi bude tvořit písek. U malty pro zdění smíchejte písek, vápno a cement v poměru 4 : 3 : 1. Písek slouží ve směsi jako plnivo a vápno má funkci pojiva. Směs nejprve smíchejte v kolečku na sucho, důkladně ji promíchejte a nakonec přidejte vodu. Čím déle mícháte – tím lépe. Používáte-li míchačku, dáte dovnitř nejprve kyblík vody, potom písek, vápno a nakonec cement. Naši předkové maltu míchali na rovné zemi, kdy vzájemně mísili jednotlivé hromádky, které nasucho přehazovali. Díky tomu vidíte jednotlivé poměry jednotlivých složek. Po promíchání hromádek suchou směs přemístíte do kolečka a přidáte vodu.

Dávkování vody

Poslední ingrediencí, kterou do malty přidáte, je voda. Zde je potřeba přidávat opatrně, abyste maltu takzvaně neutopili. Jinak byste museli do směsi přidat písek a vápno.

Co je cementová malta?

Přírodní cement byl znám už od starověku v Egyptě a Mezopotámii, ale v Evropě zedníci cement nepoužívali a museli si vystačit pouze s pískem a vápnem. Vápno ale bývalo mnohem kvalitnější než dnes, protože zrálo v jámě mnoho let. Cement se u nás rozšířil až v 19. století a dnes cementová malta plní ve stavebnictví nezastupitelnou roli. Ale s množstvím cementu to nepřehánějte. Příliš velké množství cementu maltu uzavře – díky tomu malta nedýchá a jako celek se odtrhne.

Mastná nebo suchá

Soudržnost malty je ovlivněna množstvím pojiva – vápna. Čím víc vápna ve směsi je, hovoříme o mastnosti malty. Platí zde, že s řidší maltou se lépe pracuje a lépe vniká do spár mezi cihlami. Naopak hustá malta je těžší a špatně se s ní manipuluje.

Zdroje: CZCM, Stavební vzdělání, CKAIT