Příbory v myčce

Rodiče obvykle zabezpečí schody ohrádkou, polepí nábytek gumovými zaoblovači rohů a na skříňky s čisticími prostředky přidělají dětskou pojistku. Málokoho ale napadne posuzovat stejně přísnýma očima některé spotřebiče. Jedním z nich je myčka, která je na rozdíl od mikrovlnné trouby či konvice často dítěti na dosah. Příbory by proto nikdy neměly směřovat ostrou stranou vzhůru. Větší nože by pak měly být umístěny co nejvýše, aby se k nim děti snadno nedostaly. Pokud myčka nemá pojistku, která by bránila možnosti otevření v půlce mycího cyklu a případnému opaření, neměla by být zapnutá v době nepřítomnosti dospělého člověka.

Myčka Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

„Při používání myčky je také dobré skladovat mycí tablety a gelové kapsle mimo dosah dětí. Může se stát, že si je spletou s bonbony, zpravidla v případě, že mají zářivé a pestré barvy,“ doplnila dětská lékařka Barbora Sedláčková.

Riziko uškrcení u vnitřních žaluzií

Neodmyslitelnou výbavou řady domácností je stínicí technika. Právě proto mnohdy rodiče nenapadne pohlížet na některé její varianty jako na možné riziko. Největší nebezpečí představuje pro menší děti ovládání vnitřních žaluzií. Ty se obvykle otevírají a vytahují pomocí šňůrky či řetízku a hrozí, že se jimi při hře či nešťastnou náhodou dítě uškrtí.

Žaluzie Autor: Pixabay Autor: Pixabay

„Toto riziko zohledňuje i norma ČSN EN 13 120, která se zabývá bezpečností dětí před uškrcením v nebezpečných smyčkách. Proto v místech, kam mají přístup děti od narození do 42 měsíců, je nutné tuto normu dodržovat a mít žaluzie či rolety ovládané například klikou, táhlem či dálkovým ovladačem,“ upozornil Petr Přichystal ze společnosti Lomax, která se zabývá produkcí stínicí techniky a garážových vrat.

Fotozávora u vrat chrání vozidla i děti

Vytvořit doma dětem bezpečné prostředí, ve kterém si mohou bez obav hrát, vyžaduje čas a plánování. Rodičům s tím mohou kromě preventivních programů pomoct i sami výrobci. Při pořizování nového zařízení či spotřebiče je dobré prodejce upozornit na děti v domácnosti a sáhnout po výrobcích splňujících nejaktuálnější normy a nabízejících moderní bezpečnostní pojistky. Takovými bývají například čidla u automatických bran a vrat, která byla vytvořena především kvůli bezpečnému používání příslušenství i za přítomnosti dětí.

Čtěte také

Děti v koupelně

Čtěte také

Jak přizpůsobit koupelnu malým dětem: kde všude číhá nebezpečí?

„U garážových vrat vždy doporučujeme instalaci fotozávory. Pokud se vrata zavírají a do tohoto prostoru vběhne omylem dítě, díky přerušení dráhy paprsku se motor vrat zastaví a zařadí zpětný chod. Jakékoliv riziko nehody tak eliminuje,“ sdělil Petr Přichystal. Toto řešení je podle něj přitom vhodné i pro případy, kdy se uživatel snaží vjet do garáže autem či na motocyklu ve chvíli, kdy se vrata již zavírají. „Nepokračují tak v pohybu, ale naopak se znovu otevřou, aby měl uživatel dostatek prostoru pro vjezd,“ uzavřel Přichystal.