Stručný souhrn z článku:

  • Odvzdušnění radiátorů je nezbytným úkolem pro zajištění efektivního topení. Symptomy potřeby odvzdušnění zahrnují snížený výkon radiátorů, nepříjemné zvuky a bublání v topném systému.
  • Pro odvzdušnění radiátorů budete potřebovat nádobu na zachycení vody, hadřík k ochraně proti stříkající vodě, a odvzdušňovací klíč k povolení ventilu na radiátoru.
  • Postup odvzdušnění zahrnuje uvolnění ventilu, vypuštění vzduchu a následné uzavření ventilu po vytékání vody. Tento proces by měl být pravidelně prováděn pro optimální výkon topného systému.

Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

To, že radiátor potřebuje odvzdušnit, poznáte celkem snadno. Radiátor při zapnutí vydává méně tepla nebo netopí vůbec. Také v něm může bublat či šplouchat. To jsou všechno znaky toho, že se do vodního okruhu dostaly vzduchové bubliny, které mají na svědomí ztížené proudění topné vody v radiátoru.

Nelekejte se, nejde o zásadní problém, který byste sami nevyřešili. Odvzdušnění jednoho radiátoru nepotrvá více než několik minut.

Odvzdušnění radiátorů v celém bytě nebo domě byste měli provádět každoročně, nejlépe před započetím topné sezóny. Jen tak si můžete být jisti, že radiátory budou pracovat efektivně a spolehlivě. Optimální je také kontrola zavzdušnění během zimy, ideálně po 3 měsících.

Co budete na odvzdušnění topení potřebovat?

  • Nádobu na vodu – k zachycení kapající vody, může být kbelík, hrnek či miska.
  • Hadřík – k zachycení stříkající vody, lze jej omotat přímo kolem ventilu.
  • Odvzdušňovací klíč – budete potřebovat k povolení ventilu na radiátoru, pořídit jej můžete v železářství nebo hobbymarketu.
Zdroj: Youtube

Jak odvzdušnit radiátor krok za krokem

1. Před uvolněním ventilu si pod něj dáme kýbl nebo nějakou větší nádobu a po ruce bychom měli mít i hadr.

2. Vzduch z topných těles vypustíme otočením odvzdušňovacího ventilu doleva.

3. S ventilem stačí otočit jen o půl otáčky a hned uslyšíme syčení vzduchu.

4. Pozor, vzduch může být horký, proto buďme opatrní.

5. Hned, jakmile přestane syčet unikající vzduch a z ventilu začne kapat voda, ventil uzavřeme.

6. Tento postup opakujeme po půlhodině znovu, ale v tuto chvíli již necháme odtéct přibližně půl decilitru vody.

7. Pokud jsme v rodinném domě vypnuli oběhové čerpadlo, nezapomeneme ho znovu zapnout.

8. Zkontrolujeme, zda je tlak vody v topném okruhu dostačující.

Po odvzdušnění radiátoru překontrolujeme, zda topné těleso topí po celé ploše. Pokud se na radiátoru nachází stále studená místa, odvzdušnění opakujeme. V případě, že se topení nerozjede ani po několika opakováních, zavoláme raději odborníky. Na vině může být špatně vyprojektovaná soustava, která vyžaduje náročnější zásah, než jakým je odvzdušnění.

Zdroj: ireceptar.cz, vaillant.cz, living.cz