Nahromaděný zahradní odpad lze odstranit zejména dvěma způsoby. Tím prvním je kompostování, které je ekologičtější. Nejen že ušetříme ovzduší od kouře, ale navíc můžeme následně kompost využít ke hnojení. Druhou variantou je již zmíněné spálení odpadu.

Máme na to zákony

Pálení je legitimní a legální způsob, jak se zbavit zahradního odpadu. Je však důležité mít na paměti, že nám tuto činnost regulují zákony, konkrétně zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.

Co můžeme pálit?

Zákon, který si v celém znění můžete najít například na stránce zakonyprolidi.cz, nám jasně popisuje, co vše můžeme v otevřeném ohništi či zahradním krbu spalovat. Ve výčtu se objevuje dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, která neobsahují chemické látky.

Kontrolujte obecní vyhlášky

Pozor! Pamatujte si, že vaše obec může obecně závaznou vyhláškou upravit podmínky pro spalování rostlinných materiálů. Je tak dobré si ověřit, jestli není spalování zahradního odpadu regulováno nějakým jiným způsobem (přísněji) ve vaší obci, než je tomu na celostátní úrovni.

Pokud byste porušili obecně závaznou vyhlášku, dopustíte se přestupku a hrozí vám pokuta až 50 tisíc korun.

Co si při spalování ohlídat?

Na závěr je vhodné zmínit pár klíčových pravidel, bez kterých zvyšujete riziko, že se pálení vymkne z rukou.

Za prvé, tuto činnost může provozovat pouze člověk starší 18 let. Pálení odpadu neprovádějte v období většího sucha a za větrného počasí.

Dále mějte na paměti, že ohniště musí být vzdáleno nejméně 50 metrů od okraje lesa a dalších objektů, jako je skládka palivového dřeva. Vždy mějte nachystaný kbelík s vodou, písek, lopatu či jiné prostředky, kterými oheň můžete uhasit.

Zdroje: zakonyprolidi.cz, idnes.cz, magazinzahrada.cz, frankbold.org