Stavba rodinného domu patří mezi stavby jednoduché, na rovině založíme dům obvykle bez jakýchkoliv problémů. U zakládání domů ve svazích musíme věnovat návrhu více času a zkušeností a pokusit se najít kompromis mezi ekonomikou a bezpečností návrhu. Při neznalosti základních pravidel se můžeme dopustit řady chyb, které ve spojitosti všech mohou mít za příčinu statické poruchy stavby.

Často se setkávám se snahou ušetřit již v počátcích projektování, v žádném případě to nedoporučuji, protože zamýšlená úspora nás může vyjít draho. Pokud projektant nemá dostatečné podklady pro návrh založení, může být jeho návrh velice neekonomický. Doporučuji práce zahájit geologickým průzkumem, a to i v jednoduchých základových poměrech. Pokud projektant navrhuje bez znalostí základových poměrů, může se takzvaně jistit a navrhnout vyšší třídu betonu, širší a hlubší základové pasy atd. Pokud porovnáme základové pasy u běžného domu o cca 135 m² zastavěné plochy, při návrhu pasů zajisté bezpečných profilu 0,8 x 1,2 m a pasů možných bezpečných 0,6 x 1,0 m dojdeme k překvapivému rozdílu cca 25 m³ betonu mezi oběma variantami. Při ceně betonu 2850 Kč/m³ je rozdíl vyjádřený v korunách značných 70 000.

Při dokonalé znalosti základových poměrů si můžeme dovolit v návrhu i nižší pasy uvnitř domu, čímž ušetříme další finance. Proč tedy neinvestovat pár tisíc za geologický průzkum?

Pozor na radon

Pro založení domu, zvláště pro návrh vhodných a opět musím podotknout ekonomických izolací spodní stavby, se neobejdeme bez radonového průzkumu. Radonová zpráva je i povinnou součástí projektové dokumentace a před kolaudací objektu musíme měřením prokázat, že se radon v objektu nevyskytuje.

Před zahájením prací na založení objektu musí odpovědný geodet vytyčit realizovanou stavbu. Pozor, protokol opět předkládáme při kolaudaci. Před vytyčením je vhodné ze zastavěné části parcely sejmout ornici, pokud se tam nějaká vyskytuje, a ponechat ji na deponii pro finální terénní a zahradní úpravy. Vytyčení si zajistíme tzv. lavičkami a obvykle na kiosek elektro přeneseme +-0 objektu, od které následně vše odměřujeme. Přesný a kvalitní výkop základových pasů je základem dodržení ekonomiky a bezpečnosti stavby, nejdůležitější je provedení ručního dočištění základové spáry, neboť zkypřená hlína od bagru musí být pečlivě odklizena a betonáž musíme vždy provádět na pevnou, rostlou zeminu. Před vlastní betonáží základových pasů si musíme do obvodových základových pasů položit zemnící pásek FeZn a vytáhneme si v určených místech, podle projektu části elektro, vývody, obvykle dva až čtyři zemnící dráty na budoucí připojení svodů hromosvodu, a nesmíme zapomenout na vývod do hlavního rozvaděče. Před betonáží si musíme zhotovit a přesně osadit a zafixovat bednění veškerých prostupů, v základových pasech obvykle prostupy pro ležatou kanalizaci.

CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 6/13. OBJEDNAT SI JEJ MŮŽETE JAK V KLASICKÉ TIŠTĚNÉ PODOBĚ (VEŠKERÉ INFORMACE O PŘEDPLATNÉM NAJDETE ZDE), TAK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ PRO VAŠE POČÍTAČE, TABLETY ČI MOBILNÍ TELEFONY.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com