Základní body správného postupu v případě vzniku pojistné události související s přírodní katastrofou:

1. Pořiďte dokumentaci

Pokud je to vzhledem k situaci možné, pořiďte fotodokumentaci poškozených věcí. Ta pomůže urychlit následnou likvidaci a komunikaci s pojišťovnou.

2. Zabraňte dalším škodám

V rámci svých možností zabraňte vzniku dalších škod. Může jít například o zakrytí poškozené střechy fólií, umístění zábran před dveře domu pro zamezení jeho dalšího zaplavení (pytle s pískem, zajištění odčerpávání vody, odstraňování bahna a následné vysoušení) a další opatření, která zamezí dalším škodám.

3. Nahlaste škody na pojišťovnu

Jakmile to bude možné, kontaktujte svoji pojišťovnu a ohlaste jí vzniklé škody. (Pro tyto účely má například ČSOB Pojišťovna zřízenou bezplatnou linku: 800 100 777.) Pojišťovna k rychlému vyřízení likvidace bude potřebovat zejména tyto dokumenty:

  • číslo pojistné smlouvy (není-li známo, je třeba uvést rodné číslo osoby, která pojištění sjednala)
  • stručnou charakteristiku škody, ke které došlo
  • kdy k této škodě došlo
  • jaký je rozsah škody
  • jaké je na vás spojení (telefon/mobil)
  • pokud je dům neobyvatelný, uveďte prosím adresu, na které budete k zastižení

4. Začněte s úklidem

Pokud je objekt volně přístupný (není již zaplaven), můžete začít s úklidem a základními opravami. Není nutné čekat až na příchod pracovníka pojišťovny. Rozsah škod máte zmapován, provedli jste soupis věcí, u kterých došlo k poškození, a proto můžete začít odstraňovat následky nepříjemné situace.

5. Nezbavujte se drahých, ale zničených věcí

Poškozené movité věci větší hodnoty nevyhazujte do příchodu technika likvidace (nábytek, elektronika atd.).

6. Buďte opatrní

Mějte na paměti, že uklízení zejména živelních škod znamená práci ve zhoršených hygienických podmínkách.

7. Zálohy lze domluvit

Budete-li chtít vyplatit zálohu ještě před likvidací pojistné události, sdělte to technikovi likvidace, který k vám přijde udělat prohlídku. Standardní likvidace probíhá na základě předložených faktur, případně rozpočtem.

Nepatříte mezi ty, kteří se musí s následky záplav poprat? Pak alespoň můžete přispět obětem záplav zásláním textové zprávy ve tvaru DMS POVODNE09 na číslo 87777.