Není dobré si již v prvopočátku myslet, že si výběrové řízení ohlídáme a vyhodnotíme sami, vždyť právě odborné indicie v rozpočtu pomohou vyhodnotit kvalitu rozpočtu, přístup a technologické znalosti oslovené společnosti. A ti, kteří požadují bezmyšlenkovité vyplnění excelových výkazů výměr a sami si provádějí srovnání něčeho, čemu ani nerozumí, pak zřejmě patří do skupiny nespokojených stavebníků, neboť jejich rozpočet se záhy ukáže nereálný.

Za svého podnikání jsem ještě nikdy neobdržel výkaz výměr úplný a bez chyb, na obranu rozpočtářů je nutno dodat, že někdy zpracovávají v rámci spěchu výkaz výměr bez obdržení kompletní dokumentace, bez statiky, řemesel... Velkou skupinu ale tvoří rozpočtáři, kteří mají mezery ve znalostech technologií, postupů, použití systémových prvků, a tak od problému utíkají k agregovaným položkám, které nejsou vůbec vypovídající (např. nicneříkající položka Zelená střecha v kompletní skladbě).

Jak předejít nepříjemnostem v průběhu realizace, jak správně poptat realizaci stavby a hlavně jak správně vyhodnotit předložené nabídky?

Nechci prosazovat jakýsi „zaručený postup“, jen ze stovek zkušeností vím, co je pro seriózní partnery a jejich vztahy a následnou stavbu dobré.

V rámci poptávky bych doporučoval:

  • Předávat poptané stavební firmě kompletní, úplnou dokumentaci včetně veškerých zpráv -- požární, radonový průzkum apod., není to opravdu obvyklé a vždy si žádám doplnění podkladů.
  • Pokud je vydané stavební povolení, přikládejte ho k poptávkovému řízení, mohou v něm být důležité informace.
  • Pokud máte zpracovaný výkaz výměr, poskytněte ho stavební firmě jako podklad, na základě kterého vytvoří ve svém cenovém programu nabídku. Nevyžadujte pouze vyplnění, protože to se provádí pomocí automatického ocenění a nikdo se vlastně nemusí seznámit s projektem. To je ta největší chyba. Naopak doporučuji uvést výkaz výměr jako pomocný a kontrolní dokument pro vlastní nabídku, můžete vyžadovat dodržení členění prací do oddílů podle výkazu, můžete požadovat položky, které je nutné doplnit, soustředit tzv. „pod čáru“. Snad nejhorší a nejméně logické je zadání nabádající k přesnému vyplnění výkazu výměr, ale zároveň apelující na to, že cena musí obsahovat vše, co je v projektu. No to by neuměl ani šaman.
  • Jestliže projekt neobsahuje přesné specifikace materiálů, je dobré zadat alespoň cenovou představu u obkladů, dlažeb a podlahovin a také zadat alespoň kategorii zařizovacích předmětů, např. český standard.
  • Poptat cenovou nabídku na projektovou dokumentaci, nikoliv výkaz výměr. To souvisí s tím, že seriózní firma má v předmětu smlouvy stavbu podle projektové dokumentace a všechny případné chyby jdou k její tíži, pokud je ve smlouvě rozsah předmětu díla a cena podle výkazu výměr, veškeré chyby jdou k tíži objednatele, a to se nabízená cena může opravdu zvyšovat dramaticky v celém průběhu realizace.

Text: Ing. Roman Brabec

Titulní foto: Thinkstockphotos.com

Kompletní článek i s mnoha příklady, jak by měl vypadat rozpočet, najdete v čísle 10/14 časopisu DŮM&ZAHRADA. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne@astrosat.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 840 336 459**