Keříkové růže

Většina odrůd keříkových růží pěstovaných v našich krajích přečká zimu bez úhony. Na podzim u nich neprovádějte větší řez, jen zkraťte vršky a staré dřevo; rostlina tak bude lépe odolávat mrazivému počasí. Pokud keříkové růže pěstujete ve vyšších polohách nebo jen chcete mít jistotu, že jim mráz opravdu neublíží, nahrňte na ně čerstvou zeminu do výšky asi 15-20 cm. Vzniklé brázdy vyplňte listím. Na jaře pak hlínu odhrňte až v době, kdy už nebudou hrozit mrazíky.

Popínavky

Proti mrazu bývají odolné také pnoucí růže, některé nově vyšlechtěné kultivary mohou být až zimovzdorné. Těmto druhům postačí, když kolem jejich kořenů nastelete chvojí. Pěstujete-li odrůdy choulostivé, zkuste zakrýt pnoucí se výhony pytlovinou či chvojím. Ochranný materiál musí být prodyšný (žádné igelitové pytle!) a připevníte ho ke zdi, plotu či pergole, po které se růže pne.

Kdo chce být opravdu důkladný, výhony z opory opatrně sundá, položí na zem a pak zakryje. U hustě rozvětvených popínavek zdobících plot dlouhý dvanáct metrů to však může být problém.

Stromkové růže

Se stromkovými růžemi je práce nejtěžší. Mladší a pružné rostliny opatrně ohneme korunou k zemi, připevníme kůlem a navršíme na ně aspoň 30 cm zeminy. Celý kmínek by se pak měl obalit pytlovinou nebo chvojím. Tento proces by se měl provádět za bezmrazého počasí, aby se zkřehlý kmínek při ohýbání nezlomil.

Starší dřeviny, u nichž ohnutí už není možné, obalíme slámou, dřevitou vlnou nebo pytlovinou tak, jak jsou. Vše by mělo být uchyceno k podpoře, aby se větvičky nepoškodily pod tíhou sněhu.

Důležité je také vystihnout ten správný moment, kdy ochranu růží provedeme. Letos je třeba podzim nezvykle teplý, tak bychom se zakrýváním růží neměli příliš pospíchat, rostliny by se mohly za slunečného a vlhkého počasí zapařit. Přihlédnout je nutné rovněž k celkovým podmínkám pěstování - choulostivější budou ty růže, které rostou ve stínu a pod korunami stromů, růže pozdě hnojené (rostlina je povzbuzována k růstu ještě v podzimních a zimních dnech, čímž se zbytečně vysiluje) a růže oslabené chorobami a škůdci.