V roce 2019 byla zrušena karenční doba u nemocenské – to znamená, že je vám náhrada mzdy vyplácena již od prvního dne, kdy nepřijdete do práce. Věděli jste ale, že vás může v prvních 14 dnech nemoci přijít zkontrolovat váš zaměstnavatel? OSSZ zpravidla navštěvuje později.

První dva týdny pracovní neschopnosti

Během prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci náhrada mzdy – zaměstnavatel vás v průběhu této doby může zkontrolovat a zjistit, zda dodržujete režim stanovený lékařem.

Zaměstnavatel, ale i OSSZ se mohou zajímat o to, zda se zdržujete v místě pobytu, který jste nahlásili u lékaře. A zda dodržujete dobu a rozsah stanovených vycházek. O víc se váš zaměstnavatel zajímat nemůže – a naopak vy mu kontrolu musíte umožnit.

Kontrola vaším zaměstnavatelem

Pokud váš zaměstnavatel zjistí, že jste porušili režim na neschopence, měl by vás o tom informovat a vyhotovit písemný záznam. Kopii by měl doručit vám, OSSZ a ošetřujícímu lékaři. Hrozí vám snížení nebo neposkytnutí náhrady mzdy nebo platu.

S náhradou mzdy nebo platem nemůže zaměstnavatel hýbat, pokud je zaměstnanci daná výpověď. Tu může zaměstnanec dostat, pokud porušil své povinnosti zvlášť hrubým nebo závažným způsobem – to je třeba vykonávání jiné výdělečné činnosti nebo rekreace v době DPN.

Kontrola od OSSZ

OSSZ má mnohem větší pravomoci. Dostavit se může bez podnětu a zajímat se může o celý režim vaší nemocenské, tudíž i o vaši léčbu. Dostavit se může i na základě podnětu – často lékařem nebo zaměstnavatelem.

Zaměstnanec musí označit byt i zvonek jmenovkou, OSSZ nemusí kontrolu předem telefonicky hlásit. Pracovník se musí prokázat průkazem. Vy předložíte občanský průkaz a průkaz práce neschopného pojištěnce.

Pokud nebudete zastiženi doma, budete mít ve schránce list o tom, že vás nikdo nezastihl. V něm najdete informace o kontrolující osobě, datum, ale i čas zjištění. Tento list dostane i váš zaměstnavatel a ošetřující lékař.

Co když vás nezastihli?

Za nezastižení v místě pobytu vám může OSZZ uložit postih – ten spočívá v krácení nebo dočasném odebrání nemocenské. Nejdéle na 100 kalendářních dnů ode dne porušení režimu. Zpětně ji krátit nelze.

Pokud bude léčebný režim porušen obzvlášť hrubě, může to být považováno za přestupek – zde může být pokuta do výše 20 000 Kč.

Zdroj: finance.cz, penize.cz