Koupelna patří v bytě k místům s nejvyšší koncentrací vlhkosti. Abychom eliminovali její kondenzaci, a tím snížili na minimum i vznik plísní na nejvíce exponovaných plochách, je třeba nejen zvolit vhodné obklady či ošetření povrchů, ale také zajistit co nejlepší Autor: archiv odvětrání. A to může být problém nejen v případě starších domů, ale i u novostaveb.

Požadavky na ventilaci

Správné a dokonalé odvětrání vlhkých prostor je velmi důležité, protože přímo ovlivňuje kvalitu bydlení a současně i náš zdravotní stav. Nezdravé klima je příčinou fyzické i psychické nepohody, bolestí hlavy, únavy, poruch dýchání a podobně. Základními úkoly ventilace by proto měl být přívod čerstvého vzduchu, odvádění vydýchaného vzduchu a vlhkosti, ochlazování či ohřívání místnosti, u rekuperačních systémů také navíc využívání tepla z odpadního vzduchu. Je proto nutné, aby ventilace byla schopná přivádět dostatečný objem vzduchu, a to bez průvanu a s co nejmenší hlučností.

Nepodstatná není ani otázka hospodárnosti takového systému. Někdy je nutno řešit ještě jeden problém, který se netýká přímo vlhkosti v prostoru koupelny, ale spíše jejího odvádění – konkrétně kondenzace odváděných vodních par v prostoru větrací soustavy. K tomuto jevu může dojít především u konstrukcí s nezateplenou půdou, kde není větrací soustava chráněna tepelnou izolací. Především v zimním období se pak mohou Autor: archiv teplé páry na chladnějších stěnách soustavy srážet a stékat zpět. V takovém případě je nejoptimálnějším a nejsnadnějším řešením větrací soustavu zateplit, a tím zabránit kondenzaci.

Způsoby odvětrávání Odvětrávání místností, tedy i koupelen a WC, lze v zásadě rozdělit na přirozené a nucené. Nejjednodušším řešením odvodu vlhkosti z koupelny je jistě přirozená ventilace, tedy obvykle okno, a to buď ve stěně, nebo střešní okno přímo nebo přes ventilační klapku. To ale nemusí vždy stačit, navíc v mnoha koupelnách, například v případě bytových jader v panelových domech, žádná okna být nemohou.

Další možností je tedy nucená ventilace. Ta je instalována ve stávajících objektech všude tam, kde není možné využít ventilaci přirozenou. Větrání v tomto případě zajišťuje elektrický ventilátor s vývodním potrubím do exteriéru domu buď přes strop a střechu, nebo přímo přes obvodovou stěnu stavby. Jestliže se rozhodneme pro vývod obvodovou Autor: archiv stěnou, je nutno prostup trubky zdí dobře zaizolovat a snížit na minimum možnost vzniku tepelného mostu. Elektrický ventilátor je možné spínat ručně zvláštním vypínačem. V moderních bytech a domech, a také ve veřejných budovách je často využíváno takzvané spřažené spínání současně s osvětlením WC nebo koupelny se zpožďovačem – to znamená, že se ventilátor sepne současně s rozsvícením světla a vypne asi minutu po jeho zhasnutí.

U nízkoenergetických nebo pasivních domů může být větrání zajištěno zabudovanou rekuperací vzduchu. Zjednodušeně řečeno jde o systém, kdy je objekt nejen nuceně odvětráván, ale navíc využívá i tepla z odváděného vzduchu. Odvětrávací systémy nabízí i některé firmy přímo na klíč. Lze je vybrat tak, aby korespondovaly se speciálními kusy určitého typu střešní krytiny. Existují však i samostatná zařízení, určená přímo pro odvětrávání koupelen a WC, a to jak v novostavbách, tak v rekonstruovaných objektech. Jedním z nich je například jednopotrubní odsávací podtlakový systém, který přirozeně přivádí do objektu venkovní vzduch (například netěsnostmi okenních nebo dveřních otvorů, pokud nejsou, pak třeba přívodními mřížkami) a nuceně odvádí vzduch odpadní. Dokonalé proudění vzduchu je zde zabezpečeno ventilátory, které vnitřní vzduch nasají, a vytvoří tak v místnosti mírný podtlak.

-Dana D. Daňková- Foto: AIRFLOW, http://www.profimedia.cz/, SAPHO