Hodnotící číslo je jeden z parametrů, které zásadně ovlivňují rychlost přidělení úvěru ze stavebního spoření. Pokud bude tento parametr narůstat pomalu, budete na úvěr čekat dlouho. Vyzkoušejte si proto, jak nejlépe spořit, abyste nárok na úvěr získali co nejdříve. Nárok na úvěr ze stavebního spoření ze zákona vzniká až po uplynutí dvou let od uzavření smlouvy. Spořitelny si ovšem stanovují ještě další podmínky, které budete muset jako klient splnit. První z nich je naspoření daného procentního podílu cílové částky a druhou je dosažení určité minimální hodnoty hodnotícího čísla. V dnešní době všechny spořitelny podle nejnovějších obchodních podmínek podmiňují přidělení cílové částky (tedy čerpání klasického, nikoliv překlenovacího úvěru) naspořením alespoň 40 % cílové částky. Jedinou výjimkou je stavební spořitelna Wüstenrot, která nabízí čtyři tarify – v tarifu OK vám bude stačit naspořit pouze 30 % cílové částky, v tarifu OF 40 % a v tarifu ON a OS 50 %. U starších smluv o stavebním spoření, které se řídí staršími Všeobecnými obchodními podmínkami, může být situace jiná a k přidělení úvěru je nezřídka nutné naspořit např. 50 % cílové částky. Další podmínkou přidělení klasického úvěru je určitá výše hodnotícího čísla. Tento parametr každá spořitelna nazývá trochu jinak a jinak ho také vypočítává. Ve vzorci, který je vždy uveden ve Všeobecných obchodních podmínkách, bývá zohledněna např. výše cílové částky, výše naspořené částky, výše úroků a státní podpory a prostřednictvím jistého koeficientu také typ varianty spoření. Zjednodušeně řečeno, tento parametr ukazuje, jak pilně spoříte – ti pilnější samozřejmě získají nárok na úvěr dříve.

Spořitelna
Název ukazatele
Počet ohodnocovacích dnů v roce
Minimální hodnota ukazatele pro přidělení úvěru
Minimální podíl CČ pro přidělení úvěru
ČMSS
hodnotící číslo
12
64
40 %
Hypo
hodnotící číslo
4
6,5
40 %
Raiffeisen
ukazatel zhodnocení
12
64
40 %
SS ČS
bodové hodnocení
12
220
40 %
VSS KB
parametr ohodnocení
4
55
40 %
Wüstenrot
ohodnocovací číslo
12
600
OK 30 %OF 40 %OS a ON 50 %

Zdroj: stavební spořitelny
Výše hodnotícího čísla se přepočítává buď jednou za čtvrtletí (u Hypo stavební spořitelny a VSS KB) nebo jednou za měsíc (ostatní spořitelny) – v tzv. ohodnocovacích, příp. rozhodných dnech. Čím častěji dochází k přepočtu, tím je to samozřejmě pro klienta lepší. Nárok na úvěr se totiž posuzuje každý měsíc, nikoliv pouze čtyřikrát do roka – úvěr tedy může být přidělen rychleji. Vzhledem k tomu, že každá spořitelna počítá hodnotící číslo jinak, nelze přirozeně výše jednotlivých minimálních hodnot hodnotících čísel u různých spořitelen porovnávat a usuzovat tak na rychlost přidělení úvěru. Pokud chcete zjistit, za jak dlouho byste u jednotlivých spořitelen při stejném způsobu spoření získali nárok na úvěr, musíte si nechat nasimulovat průběh stavebního spoření s konkrétním způsobem vkládání peněz. Tuto službu by vám samozřejmě stavební spořitelny měly na požádání poskytnout na všech pobočkách. Vyškolení poradci mohou vyťukat zvolené údaje do počítače a během okamžiku byste měli mít všechny podklady pro rozhodování k dispozici. Často se tyto informace můžete dovědět také na telefonních informačních linkách. Patrně nejjednodušším způsobem však je přístup k simulačnímu programu spoření přes internetové stránky spořitelny. Tuto službu nabízí Raiffeisen, Buřinka (SS ČS), Modrá pyramida a v lehce omezené míře také Wüstenrot. Hypo stavební spořitelna na svých stránkách nabízí pouze jednoduchou kalkulačku se základními parametry spoření, která vám toho o rychlosti přidělení úvěru příliš neřekne. Stránky největší Českomoravské stavební spořitelny podobnou kalkulačku nebo simulační program vůbec neobsahují. Ve všech čtyřech simulačních programech si můžete vyzkoušet, jak by vypadal průběh spoření při různé výši cílové částky a při různém způsobu spoření. Zjistíte zde, kolik získáte na úrocích, jaká bude vaše státní podpora, jakým tempem bude narůstat hodnotící číslo a konečně také, kdy vám může být nejdříve přidělen úvěr (výjimkou je zde simulační program spořitelny Wüstenrot – při našem testování zde nebylo možné zadat volbu, která by potvrzovala zájem o úvěr, dobu přidělení úvěru tedy