Zcela jistě máte nárok na polovinu toho, co bylo za trvání manželství vynaloženo ze společných prostředků na výlučný majetek ex/manžela. I když už je na to pozdě, tak jste měla ještě za manželství chtít aby Vám manžel daroval podíl na jeho nemovitosti.