Minule jsme uvažovali, v jakém případě a zda vůbec dnes ještě potřebujeme sklep a spíž. Dnes zalistujeme opět Rádcem novomanželů z roku 1934 a ke svému překvapení tady najdeme úvahy velice podobné těm našim. Nalezneme tu vůbec názory a poznatky velmi moderní, seznámit se tu můžeme s dobrými nápady, ale na druhé straně i s kuriózními a zapomenutými zařízeními. Takže se vraťme k pomocným kuchyňským místnostem ještě jednou, tentokrát z historického hlediska: „Vedle kuchyně nachází se zpravidla spíž. V nových bytech počíná se tato vyskytovati stále méně, protože nová zařízení činí ji zbytečnou. Používá se nyní velmi často zásobníků, zhotovených z impregnovaného dřeva, opatřených dobrou ventilací. Tyto zásobníky jsou buď vestavěny nebo dodatečně umístí a to pokud možno na zdi severní, aby stály co nejvíce v chladu.“ V takovémto zařízení můžeme při troše fantazie vidět jakéhosi předchůdce chladničky, která ještě zdaleka nebyla pro každého dostupná. Bylo to zřejmě něco napůl mezi odvětranou spižní skříňkou a chladničkou. „V rodinných vilkách staví se spíž ve formě malých zdviží; klec je zařízena jako zásobník, který lze spouštěti do sklepa a zase vytáhnouti do kuchyně. Tak máme všechno snadno při ruce a přece jsou zásoby a pokrmy stále v chladu.“ Také vynalézavé řešení, že? Mít sklípek ve výtahu…ale čtěme dál: „Moderní domácnost je v dnešní době zařízena tak, že hospodyně již z pouhého pohodlí se ráda vzdá vlastních zásob, a tak stav sklepa nehraje roli, spokojíme se i se sklepem ne ideálním“. V roce 1934 už nějaký ten rok byly na trhu všelijaké plynové i elektrické „ledotvory“. Ale jako skoro každá technická novinka byly finančně těžce dostupné: „Ovšem nejlepším rozluštěním jsou přece jen elektrické ledničky. Bohužel jsou stále ještě dost drahé, takže si je nemohou opatřiti hospodyně všech vrstev“. A nám až po přečtení těchto řádků a v takových souvislostech teprve dochází, jaké by to asi bylo žít třeba jen měsíc bez chladničky a záviset v horkém létě jen na sklepě a případně zásobách ledu v něm. Někdy příště se podíváme blíže na historii chlazení v domácnostech. -ag-