Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vyšel vstříc všem, které zajímá plánování a rozvoj našeho hlavního města. Sesbíral a aktualizoval veškerá důležitá data týkající se stavu a vývoje území Prahy a zveřejnil je on-line. Pod názvem Územně analytické podklady je lze najít na adrese uap.iprpraha.cz. Zveřejnění těchto dat není náhoda, ale součást dlouhodobé strategie, která si klade za cíl zpřístupňovat veřejnosti maximum informací.

K čemu Územně analytické podklady slouží

„ÚAP jsou zásadním dokumentem pro Prahu, díky kterému můžeme nastavit její správný rozvoj. Věnují se oblastem, jako je aktuální využití území či limity rozvoje, a pomáhají nám také plánovat nové čtvrti, jelikož komplexně shrnují zásadní údaje od limitů hluku po potřebu nezbytné infrastruktury,“ vysvětluje Petr Hlaváček, první náměstek primátora.

„ÚAP obsahují kromě samotných čísel i důležitý kontext, který usnadňuje plánování města a poukazuje na problémy, které bude nutné v budoucnu vyřešit. Pokud se zaměříme například na veřejnou vybavenost, dokument nám ukazuje, že v osmnácti městských částech se do školky ročně nedostane 50 až 200 dětí, což je problém, který musí Praha řešit. Dokument však řeší i rozvoj brownfieldů či důležité téma klimatické změny,“ doplňuje ho Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Co na webu najdete

Na webu uap.iprpraha.cz tedy najdete nejaktuálnější texty, mapy, grafy, analýzy, data, výkresy a odkazy týkající se Prahy. Tematicky komplexní ÚAP jsou přehledně rozdělené do několika oblastí, mezi které patří například Město, Krajina, Veřejná vybavenost, Dopravní infrastruktura, Využití území či Potenciál.

V sekci Co nás zajímá si můžete rozkliknout hesla jako veřejné prostranství, bydlení, povodeň či brownfield, kde se vám otevřou další články týkající se dané problematiky. Například pod heslem bydlení najdete přehledné údaje týkající se růstu cen bytů a nájemného v Praze, vývoj bytové výstavby nebo podíl obecních bytů, vše doprovázené srozumitelnými grafy a tabulkami. Najdete tam i srovnání české metropole s ostatními evropskými městy, například právě v oblasti bydlení jsou zde srovnání počtu bytů na obyvatele, plochy bytů na obyvatele, počtu obyvatel připadajících na jeden obecní byt a mnohé další informace.

Zdroje: uap.iprpraha.cz, tvarchitect.com