Pokud si probereme jednotlivé měsíce postupu výstavby, možná to někomu pomůže při sestavování vlastního harmonogramu nebo plánování některých činností. Je nutné si uvědomit, že jde pouze o simulaci a každý dům se může lišit náročností na jednotlivé konstrukce a oddíly činností podle toho, zda je podsklepený, či nikoliv, zda je ve svahu apod.

1. měsíc:

 • Stavba se zahajuje vytyčením odpovědným geodetem a dohodou s klientem o výškovém usazení objektu, které se zafixuje, např. na elektrokiosku.
 • Provedou se zemní práce spojené se založením objektu.
 • Provede se ležatá kanalizace pod objektem a uložení zemnícího pásku do základů.
 • Základové pasy, základová mazanina vyztužená kari sítí.
 • Na mazaninu se pokládá izolace spodní stavby. Ideální je provést mazaninu ve čtvrtek nebo pátek, takže můžeme po víkendu plynule pokračovat v práci.
 • Ještě v prvním měsíci ochráníme izolaci ochranným potěrem - tím jsme v optimálním případě zakončili etapu založení objektu.

Provádění zemních prací Autor: Ing Roman Brabec Provádění zemních pracíAutor: Ing Roman Brabec

2. měsíc:

 • Na vyzrálý ochranný potěr izolace zahajujeme vyzdívání svislých konstrukcí (zdivo nosné obvodové a vnitřní s vodorovnými překlady).
 • Po vyzdění přízemí následuje provedení stropní konstrukce. Ať se jedná o skládaný strop, nebo strop monolitický, je na něj ve druhém měsíci dostatek času.
 • Doporučuji provést kontrolu vyústění kanalizace a provést případné opravy (pokud jsme špatně měřili).

  Založení objektu a ležaté kanalizace Autor: Ing Roman Brabec Založení objektu a ležaté kanalizaceAutor: Ing Roman Brabec

3. měsíc:

 • Provádí se vyzdívky svislých konstrukcí patra zakončených obvykle pozednicovým věncem, následně příčky přízemí.
 • Po vyzdění veškerých obvodových stěn okamžitě bez prodlení zaměříme s dodavatelem oken veškeré otvory a objednáme výrobu prvků (obvykle dodávka 4-6 týdnů od objednání).

Dokončuje se spodní stavba Autor: Ing Roman Brabec Dokončuje se spodní stavbaAutor: Ing Roman Brabec

4. měsíc:

align: left V tomto měsíci se dům „dostává pod střechu“, což je uzlovým cílem harmonogramu. Provádí se jednak konstrukce krovu, ale i příslušný plášť střechy (krytina, oplechování apod. včetně všech příslušných podstřešních fólií). Neméně důležité je uzavření objektu vnějšími výplněmi (okna a dveře). V patře se dokončí veškeré příčky a případné dozdívky štítů, dokončíme komínové těleso vč. nadstřešní části. Se střechou provádíme nejnutnější klempířské prvky (doporučení: zbytečně neinstalovat hlavně ty měděné, dlouho na stavbě nevydrží…). Pokud máme na domě terasy nebo balkony, provedeme z jejich celé skladby minimálně pojistné izolace (parozábrany). Pokud vše stihneme, můžeme na stavbu pustit první řemeslo - instalace - pro označení tras a provádění výseků.

Autor: Ing Roman Brabec Vrty pro tepelné čerpadlo, nutno počítat s příjezdem pro techniku

" title="

Vrty pro tepelné čerpadlo, nutno počítat s příjezdem pro techniku

"/>

Vrty pro tepelné čerpadlo, nutno počítat s příjezdem pro techniku

Autor: Ing Roman Brabec

5. měsíc:

 • Provedeme zemní práce pro veškeré přípojky, vsaky, šachty, dešťové hospodářství apod. Využijeme, že na stavbě máme instalatéry a necháme je všechny venkovní rozvody provést. Díky tomu můžeme následně provést veškeré zásypy a obsypy objektu a mít na parcele pořádek. Tyto práce je vhodné provést komplexně a důkladně zásypy hutnit, neboť na jaře na těchto plochách budeme provádět zpevněné plochy.
 • Své práce zahájí také topenáři a elektrikáři.
 • Do střešní plochy osadíme příslušná střešní okna či jiné prvky tak, aby byl střešní plášť kompletní a plně funkční.

  Dokončování hrubé stavby Autor: Ing Roman Brabec Dokončování hrubé stavbyAutor: Ing Roman Brabec

6. měsíc:

 • V tomto měsíci se provádí dokončení jednotlivých instalací.
 • Nastupují party zedníků na vnitřní omítky.

  Parozábrana na střeše poslouží i jako provizorní zábrana proti dešti Autor: Ing Roman Brabec Parozábrana na střeše poslouží i jako provizorní zábrana proti deštiAutor: Ing Roman Brabec

7. měsíc:

 • Dokončujeme vnitřní omítky a štuky.
 • Provádí se sádrokartonové konstrukce vč. tepelných izolací podstřeší.
 • Provedou se kročejové a tepelné izolace podlah s následným zalitím anhydritovým potěrem.
 • Můžeme provést obezdívky koupelnových van a vaniček.

Na konci tohoto měsíce vidíme již svůj dům v jiném světle: máme hotové omítky a podlahy, chodíme v „čistém“ prostoru. Pro toto a následné období je důležité pečlivě a intenzivně větrat alespoň 2x denně, a to i přes zimní období. Dům se v zimě při temperování a denním větrání zbavuje vlhkosti lépe než v parných letních dnech. Používání odvlhčovačů v prvním měsíci po mokrých procesech nedoporučuji, pozvolné vysychání nezpůsobuje na rozdíl od „šokového“ žádné smršťovací trhliny.

Dokončuje se střecha Autor: Ing Roman Brabec Dokončuje se střechaAutor: Ing Roman Brabec

8. měsíc:

 • V případě příznivého počasí můžeme postavit lešení a zahájit práce na fasádě.
 • Uvnitř domu se provádí obklady.
 • Kompletuje se rozvaděč elektro, dokončují se rozvody ZTI v koupelnách podle spárořezů.
 • Dokončují se drobné klempířské prvky s fasádou (podle počasí).
 • V případě smlouvy zahrnující realizaci oplocení zahajujeme práci.

  Před omítkami je nutné provést veškeré instalační rozvody Autor: Ing Roman Brabec Před omítkami je nutné provést veškeré instalační rozvodyAutor: Ing Roman Brabec

9. měsíc:

 • Dokončujeme fasádu.
 • Dokončujeme vnitřní a případné venkovní obklady.
 • Provádí se dlažby.
 • Osazujeme prvky zámečnických konstrukcí, jako je např. zábradlí (na již připravené kotvy), oplocení, brána, branka, pergoly apod.

  Dokončení fasády, dokončování venkovních prací Autor: Ing Roman Brabec Dokončení fasády, dokončování venkovních pracíAutor: Ing Roman Brabec

10. měsíc:

 • Zaměřujeme a objednáváme vnitřní dveře a zárubně.
 • Dokončujeme kompletace v kotelně vč. měření a regulace.
 • Zahajujeme finální povrchové úpravy - nátěry a malby.
 • Provádíme venkovní zpevněné plochy.
 • Truhlář zahajuje případné práce na obkladu vnitřního schodiště (před jeho nástupem důsledně změříme vlhkost prostředí).
 • Zahajují se kompletace instalací.

  A je hotovo Autor: Ing Roman Brabec A je hotovoAutor: Ing Roman Brabec

11. měsíc:

 • Dokončujeme kompletaci.
 • Truhlář finišuje kompletní schodiště.
 • Rozprostřeme ornici.
 • Osadíme vnitřní dveře a zárubně.
 • Pokládáme dřevěné nebo laminátové podlahy.
 • Malíř dokončuje malby objektu.
 • Provádíme kompletní úklid.
 • TĚŠÍME se na přejímku.

Vím, že leckdo může namítnout, že termín by se dal zkrátit, ale já jsem názoru, že stavba z klasických technologií svůj čas vyžaduje a spěch není na místě. Celý tento harmonogram není žádné dogma, ale vždy je potřeba stavbu plánovat tak, aby jednotlivé konstrukce a oddíly na sebe technologicky navazovaly, aby se nic neopravovalo, zbytečně neničilo předčasným osazením, nebo se naopak při pozdním osazení neprováděly vícepráce. Věřte, že zbytečný spěch žádné stavbě neprospěje a i bez něj je vždy co dohánět - stavbaři jsou totiž i v moci počasí a to jim občas nepřeje...

Více se dozvíte ve zvláštním článku časopisu Dům&Zahrada č. 08/2012, který vychází 21.8.2012.