Instalace oken Autor: Oknoplast Autor: Oknoplast

První etapa práce spočívá v rozmontování stávajících truhlářských prvků. Nejprve sundáme z pantů okenní křídlo.

Instalace oken Autor: Oknoplast Autor: Oknoplast

Staré okenní rámy je třeba vypáčit tak, aby bylo možné vytrhnout ze špalet spojky, kterými jsou upevněny. Při tom může snadno dojít k poškození stěny nebo parapetu, pokud nejsou zakryté.

Instalace oken Autor: Oknoplast Autor: Oknoplast

Staré okenní rámy je třeba vypáčit tak, aby bylo možné vytrhnout ze špalet spojky, kterými jsou upevněny. Při tom může snadno dojít k poškození stěny nebo parapetu, pokud nejsou zakryté.

Instalace oken Autor: Oknoplast Autor: Oknoplast

Pokud se bude okno upevňovat kotvami, přišroubujeme je k rámu před jeho usazením v otvoru. Počet a rozmístění kotev by měly vycházet z pokynů v návodu.

Instalace oken Autor: Oknoplast Autor: Oknoplast

Aby okno správně fungovalo, musí být okenní rám umístěn přesně jak svislým, tak vodorovným směrem. Jeho polohu je třeba následně stabilizovat dřevěnými klíny umístěnými v rozích a v několika místech po obvodu okna.

Instalace oken Autor: Oknoplast Autor: Oknoplast

Spojky se k rámu upevňují vruty zvolenými podle povahy podkladu – v souladu s pokyny výrobce vrutů.

Instalace oken Autor: Oknoplast Autor: Oknoplast

Spojky se k rámu upevňují vruty zvolenými podle povahy podkladu – v souladu s pokyny výrobce vrutů.

Instalace oken Autor: Oknoplast Autor: Oknoplast

Rám je nutno řádně očistit, protože ve štěrbinkách zůstávají zbytky po vrtání, které mohou komplikovat řádné dosednutí těsnění a znemožnit odtok vody drenážními otvory.

Instalace oken Autor: Oknoplast Autor: Oknoplast

Opatrně zavěsíme okenní křídla a přišroubujeme kliky. Následně si ověříme, zda se okno snadno zavírá. Pokud ne, je třeba seřídit kování a v krajním případě opravit polohu rámu.

Instalace oken Autor: Oknoplast Autor: Oknoplast

Opatrně zavěsíme okenní křídla a přišroubujeme kliky. Následně si ověříme, zda se okno snadno zavírá. Pokud ne, je třeba seřídit kování a v krajním případě opravit polohu rámu.

Instalace oken Autor: Oknoplast Autor: Oknoplast

Před zahájením utěsňování pěnou musí být podklad nutně navlhčen vodou. Případné znečištění je třeba odstranit.

Instalace oken Autor: Oknoplast Autor: Oknoplast

Při utěsňování a během dalších 3-4 hodin musí být okno zavřeno, aby expandující pěna nevypáčila rám.

Instalace oken Autor: Oknoplast Autor: Oknoplast

Po uschnutí pěny je možné začít s konečnou úpravou okenního otvoru. Začít lze upevněním parapetu. Pokud nebyl objednán přesně na míru, je potřeba jej nejdříve změřit a uříznout potřebnou velikost.

Instalace oken Autor: Oknoplast Autor: Oknoplast

Po uschnutí pěny je možné začít s konečnou úpravou okenního otvoru. Začít lze upevněním parapetu. Pokud nebyl objednán přesně na míru, je potřeba jej nejdříve změřit a uříznout potřebnou velikost.

Instalace oken Autor: Oknoplast Autor: Oknoplast

Poslední činností je úprava špalet. Všechny povrchy vnitřní části okenního otvoru se vyrovnávají stěrkovou maltou a místa styku s okenním rámem akrylem. Z vnější strany je třeba vyplnit případné mezery mrazuvzdornou maltou.

Instalace oken Autor: Oknoplast Autor: Oknoplast

Poslední činností je úprava špalet. Všechny povrchy vnitřní části okenního otvoru se vyrovnávají stěrkovou maltou a místa styku s okenním rámem akrylem. Z vnější strany je třeba vyplnit případné mezery mrazuvzdornou maltou.

Instalace oken Autor: Oknoplast Autor: Oknoplast

Poslední činností je úprava špalet. Všechny povrchy vnitřní části okenního otvoru se vyrovnávají stěrkovou maltou a místa styku s okenním rámem akrylem. Z vnější strany je třeba vyplnit případné mezery mrazuvzdornou maltou.

Instalace oken Autor: Oknoplast Autor: Oknoplast

Přejímku je nejlépe provést osobně a zkontrolovat v přítomnosti odborníků, zda okno nebylo poškozené a zda je lze bez problému používat. Umožní to vyhnout se problémům s případnou dodatečnou reklamací.