Chceme-li se v naší zahradě procházet po pěkné, bytelné a účelné cestě, musíme udělat mnoho práce, než to bude vůbec možné. Jednou z nejdůležitějších prací je vytyčení cesty, které bychom měli věnovat značnou pozornost. Cesty mají sloužit především k tomu, aby se chodilo po nich a neničila se zbytečně okolní travnatá plocha. Pokud se nám však nepovede správně vytyčit cestu, může naše zahrada dopadnout jako veřejný park, kde se spíše osvědčují všechny jiné cestičky jen ne ty určené. Chyba je v nesprávném vytyčení trasy cesty. Proto nám provoz v zahradě, stejně jako v parku, nejlépe určí základní trasu, kterou postačí jen upravit. Trasu vyznačíme nejlépe pomocí dřevěných kolíků. Značí se veškeré její koncové a rohové body, u delší cesty se vyznačují asi po dvou metrech i mezilehlé body. Pokud je naše zahrada rovinná, jen s malými výškovými rozdíly, pak při vytyčování cesty kolíky zatloukáme tak, aby na nich mohla být vyznačena úroveň jejího budoucího horního povrchu. Od takovéto úrovně se následovně upravuje terén vlastní konstrukce cesty. Při vytyčování cest oceníme především takové pomůcky jako je vodováha a lať (popřípadě hadicová vodováha), pomocí nichž se lépe určí správná výška vytyčovacích kolíků. Po vytyčení cesty následuje další řada prací, které jsou třeba udělat před tím, než se budeme moci po ní procházet, ale o tom již bylo napsáno dost.