V bytech jsou protipožární dveře dokonce často povinností. Zákon stanovuje, že všechny domy s více jak čtyřmi byty musí mít vchodové protipožární dveře. A to nejen do společných prostor, ale i do bytů, vyznat se v nich dá ale jednoduše. Detaily najdete ve vyhlášce ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb.

Ale pozor. Protipožární neznamená proti zlodějům. Podívejte se, jak rychle se dá do dveří vloupat:

Zdroj: Youtube

Vyznejte se v protipožárních dveřích

Nejčastěji se setkáte s označením EI, což jsou dveře bránící šíření požáru, a EW, což jsou dveře omezující šíření požáru. Také se používá termín “požární odolnost”, to je doba, po kterou dveře odolají plamenům a vysokým teplotám. Proto u těchto označení najdete ještě čísla 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180, která určují, jak dlouho dveře vydrží odolávat v minutách.

Setkat se můžete i s dalším značením. R značí únosnost a stabilitu, E celistvost, M mechanickou odolnost, C požární uzávěry vybavené samozavíračem, I izolační schopnost mezní teploty na neohřívaném povrchu, W izolační schopnost mezní hustoty tepelného toku a S prostup zplodin.

Tak hodně štěstí při výběru.

Zdroj: brana-bydleni.cz, reflex.cz