Pokojové rostliny je nutné chránit před škůdci pravidelnou péčí. Když si pořídíte novou rostlinu, pečlivě prozkoumejte, zda nevykazuje známky onemocnění. Pokud se vám zdá, že je napadená, nechte ji několik týdnů stranou od ostatních pokojovek. Nejdůležitější je dodržovat pokyny pro osvětlení, vodu, složení půdy a teplotu pro každou rostlinu. Tím předejdete výskytu škůdců.

1. Mšice

Zelené mšice jsou nejrozšířenějším škůdcem. Způsobují pokroucení listů a stonků rostliny a navíc produkují na cukry bohaté výkaly, které se usazují na rostlině i nábytku. Mohou dokonce přenášet i některé virové choroby. Proti mšicím se používají organofosfátové insekticidy nebo biologické prostředky na bázi oleje a detergentu.

2. Housenky

Jedná se o larvální stadium několika druhů motýlů. Na pokojových rostlinách sají nejčastěji noční motýli, tzv. můry. Ožírají listy a tkají jemná vlákna, kterými obalují listy. Většinou se jich snadno zbavíte posbíráním. Pokud se jedná o drobný druh a silné zasažení, je vhodné použít systemický nebo organofosfátový insekticid.

3. Svilušky

Pouhým okem jsou sotva viditelné. Jsou to roztoči a spřádají pavučinky, v nichž sají šťávu z povrchu listů. Milují skleníky a horký suchý vzduch bytů. Pokud rostliny mlžíte a pěstujete ve vlhkém prostředí, svilušky u vás nemohou přežít. Pokud je však napadení závažné na rozsáhlé ploše, postříkejte rostlinu organofosfátovým insekticidem.

Zdroj: Youtube

4. Puklice

Tento druh škůdců je noční můrou každého pěstitele. Jsou to velmi odolní škůdci, jejichž tělo je kryto tuhou schránkou. Na rostlinách sají šťávu a produkují lepkavou hmotu. Proti puklici je zapotřebí použít systemický insekticid, a to několikrát po sobě. Někdy také pomáhá potírání jednotlivých puklic lihem.

5. Molice

Drobný okřídlený hmyz je podobný malým můrám, nemá s nimi ale nic společného. Molice sají na rubech listů a vylučují lepkavé výkaly. Při vyrušení prudce vyletují a zase se vracejí na list. Proti nim lze použít systemický insekticid, jehož aplikaci musíte opakovat, protože nepůsobí na vajíčka. Hubit molice můžete až po vylíhnutí.

Zdroj: ireceptar.cz, dmp.cz