Svah na pozemku vždy potřebuje nějakým způsobem zpevnit, jinak se na něm podepíše eroze a časem se bude sesouvat, nehledě na bažiny, které se mohou tvořit pod ním. Náročnější cesta spočívá ve vybudování systému teras podepřených zídkami, gabiony nebo betonovými či dřevěnými palisádami. Vytvořené vodorovné stupně se pak dají osázet doslova čímkoli, klidně i zeleninou, záleží jen na kvalitě navezené zeminy a orientaci svahu vůči světovým stranám.

Na svahu můžeme vytvořit také okouzlující skalku. Větší kameny zasadíme do svahu tak, aby byly v zemi aspoň třetinou své výšky. Výběr rostlin přizpůsobíme světové straně, ke které je svah obrácen. Na jižní a západní straně, kam hodně svítí slunce, se bude dařit suchomilným rostlinám, jako jsou netřesky, rozchodníky, opuncie, modřence a šafrány. Na severní straně ve stínu můžeme vytvořit kouzelnou lesní skalku s mechy, kapradinami, nízkými jehličnany a vřesy.

Musíme jen dát pozor, abychom nesázeli vedle sebe rostliny s odlišnými nároky na kyselost půdy. Do skalek, kam sázíme jehličnany a obecně rostliny potřebující kyselejší prostředí, nemůžeme ani navézt vápenité kameny.

Čtěte také

Mulč

Čtěte také

Dotaz z poradny: Jak mulčovat ve svahu?

Pokud se svahem nechcete mít mnoho práce, můžete ho osázet půdopokryvnými rostlinami, které ho zpevní svými kořeny. Vegetace se přirozeně sama rozroste a během dvou až čtyř let vytvoří velké zelené i barevné plochy, které bude potřeba jen zastřihávat. Z takových rostlin se nabízejí různé druhy skalníků, poléhavé jalovce, zajímavě kvetoucí kručinka nebo přísavník tříprstý, jehož listy se na podzim zbarví do pestrých odstínů. Na svazích, kam padá stín, se ujme barvínek, tlustonitník nebo třeba břečťan.

Menšího svahu se však dá využít také k postavení lezeckých stěn a klouzaček pro děti. Několik takových nápadů najdete ve fotogalerii, která skýtá dvacítku krásně řešených svahů.