Za tři měsíce tohoto roku stihlo v ČR šest stavebních spořitelen uzavřít 287328 nových smluv (včetně dohod o navýšení cílové částky). Celková cílová částka činí 41,318 mld. Kč. Nejvíce smluv eviduje ČMSS - 118226, po ní ČSST - 52118 a jako třetí co do počtu smluv Raiffeisen - 40647.