Podle ERÚ české domácnosti mají své jističe naddimenzovány až dvojnásobně. Co to znamená? Pro energetiky to znamená, že vlastně musí mít připravenu energii na dvojnásobek toho, co ve skutečnosti spotřebujeme. Pro ty, kteří si myslí, že v drátech běhají trpaslíci s batohy na zádech, je to trochu zvláštní představa. Ale pomoc je v přirovnání k vodě. Je to, jako byste si objednali u vodáren několik kubíků vody. Abyste je mohli odebrat, pořídíte si velký kohout. Opravdu velký. Podle kohoutu vodárny ví, kdo kolik očekává odběru vody. Jenže vy za tímto kohoutem máte domácnost, kde je jedno umyvadlo, ve kterém si ráno opláchnete obličej a večer si umyjete nohy. Připravenou vodu tak vodárny musí dát někam jinam. Musí udržovat ohromné trubky k vašemu ohromnému kohoutu (a větší trubka znamená vyšší cenu), musí dané množství vody dnes a denně připravit… Podobné je to s elektřinou. ERÚ to chce napravit a chce posílit v tarifech pevnou složku za velikost jističe, na úkor skutečné spotřeby.

Co je jistič?

K čemu je jistič? Ten zabezpečí, že při velkém odběru proudu nedojde k přetížení. Hodnota v ampérech pak musí být v rovnováze – nesmí být příliš vysoká, aby nedocházelo k zbytečnému plýtvání elektrické energie, ale ani příliš nízká, aby nedocházelo k těm přetížením. To znamená, že čím je jeho hodnota vyšší, tím více elektrických spotřebičů s větší spotřebou můžete zároveň používat. Ovšem pak tu platí ta úměra – čím větší jistič, tím vyšší rezervovaný příkon energie a tedy i větší cena.

Příkon jističe je v kilovoltampérech (kVA) nebo kilowatech (kW). Označení pak je v takzvaném jmenovitém proudu, tedy proudu, který jistič udrží, aniž by se rozpojil. Jističe se tak prodávají v různých velikostech, např. od 1x15 A třeba k 3x40 A.

Jak zjistit potřebnou velikost jističe?

To je trochu těžká otázka pro odborníka, natož pro amatéra. Odborník, tedy elektrikář, dokáže zvážit všechna zapojená zařízení v síti a navrhnout správnou velikost jističů. Samozřejmě, že záleží na tom, co všechno je zapojeno v síti. Některé spotřebiče sice jsou velcí žrouti energie, ale nepoužívají se dlouhodobě (například fén). Jiné mají dlouhodobou velkou energetickou spotřebu (indukční deska), další mají sice spotřebu menší, zato trvalou (spotřebiče ve stand-by módu, lednice…).

Proto je pro nejjednodušší výpočet tato rovnice:

Celkový součet příkonů všech spotřebičů v domácnosti / (fázové napětí x hodnota rozvodu)

Do čitatele tedy dosaďte součet všech příkonů elektrospotřebičů v domácnosti. Není to složité. Všechny to mají na výrobním štítku, mají to v návodech apod. Výslednou hodnotu ve wattech dosaďte.

Ve jmenovateli je fázové napětí, což je u nás dáno normou: 230 V. Hodnota rozvodu je to, že buď máte klasické jednofázové napětí (tedy doplníte x1), nebo třífázové napětí (x3). Při dosazení do příkladu, kdy například součet vašich příkonů bude 8000 W na jedné fázi, vyjde výsledek 34,78. To znamená, že potřebujete jistič 1x35 A. Pokud rozložíte zatížení na tři fáze, dostanete výsledek 11,59, tedy potřebný jistič 3x15 A. Podle ceníku ČEZ tak zaplatí každý měsíc zákazník dnes v tarifu D01d 8 Kč, druhá verze s třífázovým jističem přijde na 10 Kč (vše bez DPH).

Tato částka se nyní bude výrazně zvyšovat. Lidé tak budou muset intenzivně přemýšlet nad tím, jaká verze se jim vyplatí. První verze má malou rezervu, takže špičkové odběry, jako je právě zapnutá rychlovarná konvice společně se zapnutou myčkou a mikrovlnnou troubou, mohou jistič vyhodit. Druhá verze je dražší, ale bezpečnější pro větší rezervu a s možností připojení spotřebičů na tři fáze (například mnohé varné desky to vyžadují).

Kalkulačky přímo od ERÚ

O tom, jestli budete platit víc, nebo méně, se můžete přesvědčit sami na stránkách Energetického regulačního úřadu. Ten spustil kalkulačku, kde podle svého vyúčtování napíšete všechny hodnoty jističů, spotřeby apod. a zjistíte, jestli podle nových tarifů budete platit více, nebo jestli potřebujete nové menší jističe.

Podle redakčního testu se však zdá, že budeme platit ročně více, ať budeme mít jističe stejné, nebo slabší.

Titulní foto: Shutterstock.com