Dobrý den, mám starý dům, který praská. Chtěl bych ho stáhnout ocelovými předpjatými pruty, ale nevím, jak překlenout schodiště. Obávám se, že schodiště není dostatečně tuhé a mohlo by dojít u krajního táhla k vyboulení podélné stěny. Jak mám tento problém vyřešit? Díky. Ladislav M.

(redakčně zkráceno)

Stažení pomocí ocelových táhel nebo lan patří k základním a asi nejfunkčnějším úpravám praskajících domů. Pokud nejde o nějaké lokální praskliny, je stahování přes celý dům s kotevními deskami nebo úhelníky nejčastější způsob zpevňování domů.

Váš dotaz by měl vyřešit především projektant, který tento problém dokáže odborně posoudit. Přílišné předepnutí totiž může mít za následek možná ještě horší poruchy na domě, jako je třeba vámi správně odhalené vyboulení podélné stěny.

Rada je v tomto případě ale celkem jednoduchá, i když vlastně stále složitá. Přes schodiště budete muset vést roznášecí rozpěrný prvek, který nenechá podélnou stěnu pracovat. Jde například o dva válcované profily U svařené do krabice nebo v případě menších rozměrů to může být i silnostěnná trubka, jejímž vnitřkem povede stahovací prut. Důležité ovšem je, aby rozpěrný prvek měl na koncích dostatečně rozměrné roznášecí příruby, které zabrání deformacím v opěrných zdech.

Jan Čech