Obrazy jsou od nepaměti doplňkem každého domu. Dodávají mu na útulnosti a obohacují svou originalitou. Ale abychom je mohli obdivovat a aby v bytě vynikly je třeba je zarámovat správným rámem, umístit podle jejich charakteru, podle rozmístění nábytku a konečně také vhodně osvětlit. Jak a jakým rámem rámovat Rám nemá za úkol jen upevnit plátno či papír, ale oddělit obraz od pozadí a dotvořit, podtrhnout jeho krásu. S pomocí rámu můžeme obraz opticky zvětšit, zdůraznit oproti pozadí či naopak ztlumit velké kontrasty. Barva, typ profilu a šířku rámu je dobré volit takovou, aby korespondovala se stylem rámovaného díla i zařízením interiéru. K olejomalbám a temperovým obrazům se nejlépe hodí vysoký dřevěný rám. Jinak se olejomalby ani temperové obrazy nezasklívají, plátno se pouze upevňuje na vypínací konstrukce z dřevěných hranolků a zarámuje. Pokud je obraz namalován na dřevěném podkladě upevňuje se k rámu hřebíčky. Reprodukcím, grafice a akvarelu sluší naopak rámy jednoduché a hladké. Tyto díla je třeba již chránit čelním sklem. Obvykle ještě mají pro zvýraznění široký bílý okraj, na kterém je zaznamenám název díla a signování. Popřípadě jsou zapaspartovány, tedy zasazeny do širokého lemu vytvořeného většinou z kartonu nebo plátna. K rámování avantgardního umění a fotografií se doporučují kovové rámy, které jinak nepůsobí moc esteticky. Správné umístění Aby obraz v prostoru působil esteticky a harmonicky, je zapotřebí vhodně jej umístit. Při jeho umísťování je třeba brát v úvahu, jak již bylo v úvodu řečeno, rozmístění nábytku podél stěn, osvětlení prostoru a samotný rozměr obrazu. Nejvhodnějším pozadím pro každý obraz je jednobarevná plocha, neboť nenarušuje a nijak netlumí jeho umělecký dojem a výraz. Obraz by měl dále být umístěný v takové výšce, aby jeho spodní okraj sahal nejméně do výše očí cca 150 - 160 cm. Rozměrný a hodně výrazný obraz vyžaduje větší prostor, dominantní polohu dostatečný odstup. Nejlépe vynikne jako solitér. Lze jej však umísti i ve skupině méně výrazných a menších formátů. Pokud je na velké ploše takováto skupina, je zapotřebí ji kompozičně uspořádat. Uspořádání skupiny mnoha formátů se řídí především podle proporcí a velikostí jednotlivých děl. Obvykle lépe působí asymetrické rozvržení umožňující stále přidávat nové prvky. Dlouhé a příliš vysoké stěny je dobré členit podélnou řadou obrazů takřka shodných rozměrů či naopak až viditelně rozdílných. Mezery mezi jednotlivými obrazy by neměly být větší než je samotná šířka obrazu. Takovýmto rozmístěním opticky stěnu snížíme a rozšíříme. V případě, že potřebujeme opticky zvýšit strop, rozmístíme obrazy podle svislé osy. Správné osvětlení Způsobů jak osvětlit obraz je mnoho, ale je třeba dobře zvážit, zda je toho zapotřebí. K jeho osvětlení může být použito speciálního nástěnného svítidla umístěného nad ním, svítidla přisazeného ke stropu nebo do něj zapuštěného, dvojice nástěnných svítidel po stranách, dvojice stojanových svítidel postavených na polici či nábytku po stranách pod obrazem, svítidlo zapuštěné do police či nábytku pod obrazem atd. Způsobů je skutečně mnoho.