Chtěl bych instalovat tepelné čerpadlo, ale nejsem si jistý, jak má být uloženo. Jak má být vysoko nad zemí? Chtěl bych dát štěrkové lože, aby voda mohla odtékat, ale s hladinou nad ním si nevím rady. Také nevím, jestli nad něj mám dělat stříšku a jak vysoko?


Odpovídá Jakub Tykal, obchodní ředitel společnosti Acond:


Hned po výběru vhodného místa pro čerpadlo je před jeho samotnou instalací důležité vybudovat dostatečně pevný, nosný a vodorovný základ, na který bude umístěna stolička pro venkovní jednotku, a zajistit také odvod kondenzátu. Spodní okraj venkovní jednotky musí být navíc umístěn dostatečně vysoko nad průměrnou sněhovou pokrývkou, minimální výška je 200 mm. Dostatek prostoru je nutné zajistit také nad venkovní jednotkou, a to alespoň 200 až 300 mm. Pokud se čerpadlo nachází pod šikmou střechou, musí nad ním být navíc instalovaná stříška, která jej ochrání před padajícím sněhem, rampouchy a větším množstvím vody.

Mám nainstalované solární panely a tepelné čerpadlo, instalaci provedla odborná firma. V současné době čekám na připojení systému. Dnes se však objevil majitel sousední chaty, který ji navštěvuje cca 4x ročně, a žádal mne o přeinstalování, popř. odstranění tepelného čerpadla. Reklamuje hlučnost čerpadla a průvan, který mu zasahuje do jeho pozemku. Proto prosím o odpověď na následující:

  • V jaké vzdálenosti od sousedního pozemku smí být tepelné čerpadlo umístěno.
  • Jaká je povolená hlučnost čerpadla.
  • Pokud bych chtěl dát překážku proudícímu vzduchu z čerpadla (např. větrnou zábranu umístěnou na plotě), jaká je bezpečná vzdálenost od čerpadla, aby byl chod čerpadla bezpečný.


Odpovídá Petr Novotný, technická podpora společnosti Stiebel Eltron:


Při vyhodnocení možnosti použití TČ je nutno vycházet ze Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Ten definuje „Chráněný prostor stavby jako prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejího obvodového pláště“. Hlukový limit pro chráněný prostor staveb stanovuje Nařízení vlády č. 272/ 2011 Sb. z 24. 8. 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v §12, odst. 3 a je to 2 m od fasády, denní limit 50 dB (A) a noční limit 40 dB (A).

Konkrétní minimální odstupy TČ uvádějí výrobci v návodech a projekčních podkladech. Například pro monoblokové venkovní tepelné čerpadlo Stiebel Eltron typu HPA-O Premium je před přístrojem minimální vzdálenost 2 m.

Zdroj: Youtube