Do připraveného stavebního otvoru usazujeme okenní rám buď pomocí páskových kotev, které se připevní na rám a následně pomocí turbošroubů upevní do ostění, nebo pomocí turbošroubů skrz rám přímo do ostění.

„Norma připouští obě tyto formy kotvení. Použitý kotevní materiál musí mít vždy antikorozní úpravu. Solidní dodavatel by měl mít pro každý prvek stanovené tzv. kotevní schéma, tj. plán rozmístění kotevních bodů. V případě fixace pomocí kotev musí montážníci dodržet správnou vzdálenost kotev nejen od rohu rámu, sloupků, poutců, ale i mezi sebou,“ vysvětluje Ing. Pavel Kašpar, manažer vývoje montáží VEKRA, a dodává: „Velkou pozornost je třeba věnovat kotvení velkých prosklených ploch. Zde mohou doporučení výrobce oken záviset i na materiálu oken. Pokud se otvorové výplně kotví na turbošrouby skrz rám, pak kvalitní výrobci oken tuto fázi montáže pojišťují tím, že kotevní otvory pro turbošrouby předvrtávají již při výrobě oken. Tím jsou kotevní body jednoznačně určeny a v rámci montážních prací je tak maximálně eliminována případná improvizace montážníků na stavbě.“

Při samotné montáži je pak nutné dodržet předepsaný průměr a délku kotevních vrutů, ale také průměr vrtaného otvoru. Všechny tyto detaily musí mít dodavatel oken zpracované ve svých montážních předpisech.

Čtěte také

Montáž oken

Čtěte také

Jak správně připravit stavební otvory pro okna

Připojovací spára = alfa a omega úspěšně zapraveného okna

Připojovací spára Autor: Vekra Připojovací spáraAutor: Vekra

Mezi nejčastější dotazy řešené při montáži oken do stavebních otvorů je správné ošetření prostoru připojovací spáry – tedy prostoru mezi rámem okna a okolní stavební konstrukcí. Obecně je postup řešen v ČSN 74 6077 a skladba těsnění spáry musí zajistit trvalou tepelnou izolaci okenních výplní, tedy jasnou prevenci vzniku nežádoucích tepelných mostů. *„V rámci montáže je tento prostor standardně vyplňován montážní polyuretanovou pěnou s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Ovšem ty zůstávají funkční pouze v případě, že pěna zůstane suchá a bez vlivu UV záření, protože jak nežádoucí vlhko, tak sluneční záření ji celkem rychle degradují,“ vysvětluje Pavel Kašpar.

TIP ODBORNÍKA

Pavel Kašpar, manažer vývoje montáží VEKRA Autor: Vekra Pavel Kašpar, manažer vývoje montáží VEKRAAutor: Vekra

Pro okenní prvky, které sahají až na zem, anebo okna, u kterých je projektantem kladen větší důraz na izolační vlastnosti prostoru, je pod spodní část rámu otvorové výplně využíván podkladový profil z PURENITu, který zajistí lepší tepelnou izolaci v dolní části oken, dveří a posuvných systémů. Dodavatel oken by měl být schopen projektantovi poradit s výškou podkladového profilu v závislosti na skladbě podlahy.

Připojovací spáru je tedy třeba chránit, a to nejen z exteriérové strany, ale i té interiérové. Slouží k tomu pásky či fólie a je vždy na konkrétním výrobci, aby je stavebníkům nabídl v odpovídající kvalitě a provedení. „Princip fungování ochranné fólie ze strany interiéru je v tom, že zabraňuje průniku vzdušné vlhkosti z vnitřního prostředí do prostoru připojovací spáry, a naopak ochranná páska z exteriérové strany propouští směrem ven případnou zabudovanou vlhkost v dané připojovací spáře. Navíc vnější ochranné pásky či fólie jsou vodotěsné, a díky tomu brání vnikání srážkové vody z exteriéru do prostoru připojovací spáry,“ dodává Ing. Kašpar z VEKRY.

Stejně tak jak jsou dnes okenní výplně vyráběny na míru konkrétnímu řešení, je dobré i tento důležitý detail řešit dopředu, neboť konkrétní správné řešení je závislé na více faktorech.

Jisté riziko, a to především u novostaveb, přináší tak zvaná „zateplená“ ostění, tedy stav, kdy jsou nadpraží, ostění i parapetní zdivo přes celou šířku stavební konstrukce (zdiva) opatřeny tepelnou izolací tlouštěk i osm až deset centimetrů. Do takovéhoto provedení pak není možné spolehlivě zakotvit rám otvorové výplně bez speciálního drahého kotvícího systému. Rozhodně na stavbě má vždy přednost statika ukotvení otvorové výplně před tepelně izolačním řešením.

Konkrétní umístění oken v novostavbě, s ohledem na budoucí výšku podlah, je dáno váhorysem, který musí být jasně vyznačen stavebníkem nebo jeho stavebním dozorem před montáží oken.

Předsazená montáž – šikovné řešení pro osazení oken

Velká část novostaveb, především rodinných domů využívá moderní formu usazení okenních výplní, a to předsazenou montáž. Jde o všeobecně rozšířenou formu montáže, využívanou více výrobci.

Předsazená montáž Autor: Vekra Předsazená montážAutor: Vekra

„U předsazené montáže se okno osadí a kotví na speciální hranoly rámující montážní otvor, které jsou osazeny předem vně nosného zdiva. Tyto hranoly jsou po osazení oken zakryty v jedné rovině vnějším tepelně izolačním pláštěm,“ popisuje tuto formu montáže Pavel Kašpar a doplňuje: „Předsazená montáž je univerzální systém, kterým můžeme usadit okenní výplně bez omezení jejich materiálu i zdicího systému. Zároveň toto řešení umožňuje i dokonale parotěsný a difuzní uzávěr v prostoru připojovací spáry. Díky speciální konstrukci pomocného rámu jsou eliminovány tepelné mosty. Toto systémové řešení v podstatě garantuje neprůvzdušnost obálky domu v místě osazení okna, a proto může být využito i pro pasivní a nízkoenergetické domy.“

Materiál byl připraven ve spolupráci se značkou VEKRA, Window Holding, a. s., www.vekra.cz