Travnaté plochy našich zahrad jsou potěchou pro oči, skvělým místem pro odpočinek, ale také článkem, který úžasně propojuje záhony a tvoří základ pro různá zákoutí. Při zakládání trávníku je třeba dbát základních pravidel, aby se výsledek opravdu povedl.

Než se pustíme do založení úplně nového trávníku, je potřeba opravdu dobře vyklidit a připravit plochu, na níž se bude trávník nacházet. V zemině by neměly být žádné stavební zbytky, zavážka, různé kusy dřeva, větší kameny a podobně. Rovněž plocha, na které stávala stavba a po které zůstaly základy (jako jsou třeba zahradní altánky, zbytky po zahradních krbech atd.), není právě vhodným místem. Takovou plochu je třeba nejen vyčistit, ale také zavézt novou kvalitní zeminou.

Pokud se rozhodneme zakládat trávník vlastními silami, zkultivujeme důkladně půdu. Je potřeba ji prokypřit, ale maximálně do hloubky 20 cm. Trávníku vyhovuje velmi lehká, spíše písčitá půda, proto rozhodně neprovádíme hluboké zorání zeminy. Tím by se totiž na povrch dostala spodní těžká jílovitá zemina, která je pro trávník naprosto nevhodná. Navíc při klasické orbě se vytvoří těžké velké hroudy, které se špatně rozbíjejí.

Velmi vhodným nástrojem zejména pro větší plochy je malotraktor, který můžeme nastavit jako kypřič. Ten zeminu jemně připraví. Jeho součástí bývá i vozík, pomocí něhož snadno převezeme zeminu z místa na místo, abychom případně dorovnali terénní nerovnosti. Na velmi malých plochách si pomůžeme ručně s klasickým rýčem a motykou na rozbití větších hrud zeminy.

Máme-li připravenou půdu, je vhodné ji ještě zavézt vrstvou písku. Můžeme ji promíchat s vrchní vrstvou zeminy, ale část můžeme ponechat bez promíchání. Někteří odborníci doporučují, aby písek vytvořil vrstvu asi 5–10 cm vysokou. Ale podle zkušeností dalších stačí i vrstva do 5 cm.

Zasejeme semena travin a snažíme se, aby byla co nejrovnoměrněji rozvrstvena. Může nám v tom opět pomoci technika, zejména na větší plochy, na těch malých si musíme pomoci ručně. Je dobré semena trochu zadupat či zatlačit do země, aby se nepohybovala větrem. Může se stát, že je z některých míst vítr odfoukne, nebo při větším dešti se semena, která ještě nebudou uchycena, posunou, nebo je jednoduše sezobou ptáci. Proto je vhodné nechat si část osiva jako rezervu na pozdější dosetí.

Druh osiva volíme podle toho, jaký trávník chceme pěstovat. Existují osiva pro velmi namáhaný trávník, pro trávník, který není potřeba příliš zalévat, pro tzv. anglický, tedy velmi čistý jednodruhový trávník, který je ale poměrně náročný na údržbu atd. Je tedy třeba dopředu dobře promyslet, jak moc péče budeme trávníku věnovat a k čemu jej budeme využívat. Pokud už stroj máme, pak jsou naše náklady minimální - prakticky jen náš volný čas, který pracím věnujeme a travní osivo. To nás vyjde na částku kolem 150 Kč za 1 kg a postačí na plochu 50 m².


Druhová pestrost

Využít ale můžete i trávníků, které nejsou jen zelené, jednodruhové. Naopak můžete vytvořit trávník, který bude barevný, plný květin a který nepotřebuje (ani nechce) tak často sekat. V prodeji jsou již připravené takové směsi, ale lepší je nechat si namíchat osivo od odborníků. Ne všude totiž rostou ty samé rostliny a zavlékání jiných druhů může mít dopad třeba na vzácné rostliny, které v okolí rostou.

Pokud sami nechceme se zakládáním trávníku experimentovat, nemáme čas, sílu nebo zkušenosti, ale také pokud máme například opravdu velké plochy, můžeme uvážit, že si trávník necháme založit firmou. Profesionální zahradníci disponují veškerou potřebnou technikou, zajistí dovoz potřebné zeminy a dalšího materiálu, a díky bohatým zkušenostem jsou schopni práci přesně naplánovat a dokončit ji během několika málo dní.

K osetí velkých ploch se také často využívají travní koberce (jinak označovaný kobercový trávník). Tyto koberce jsou již předpěstované v trávníkové školce. Jejich cena může být v porovnání s klasickým osivem až pětinásobná, nicméně pro velké plochy se mohou dobře hodit, protože ušetří spoustu času, práce, i počáteční zálivky, než semena vzejdou, a také trávník na nich je rovnoměrný a upravený.

Co se týče zálivky, je důležité uvědomit si, že trávník potřebuje opravdu dost vody, a to zejména v počátečním růstu a také v období horka. Zálivka u trávníku musí být pravidelná a dostatečná. Zejména u větších ploch se tak vyplatí popřemýšlet o instalaci zavlažovacího zařízení s výsuvnými tryskami. Jeho výhodou bývá i možnost načasování, kdy se závlaha bude pravidelně spouštět.

Pravidelné zavlažování, hnojení a sekání pomáhají tomu, aby trávník byl stále zelený, rostlinky pevné a zdravé a dobře prospívající. Naopak nedostatečnou závlahou slabší rostliny usychají a v trávníku se mohou vytvářet nehezké vyschlé fleky, které se špatně dosévají.