Pokud se nechcete obrátit na profesionály, ale chcete zazimovat bazén vlastními silami, přečtěte si následujících 8 kroků, jak postupovat. Jen správně zazimovaný bazén totiž přečká zimu bez úhony a bude další rok rychle připravený na nové koupání. K zazimování byste měli přistoupit, pokud teplota vody klesne pod 10 °C, do té doby by měla být nainstalovaná technologie v provozu.

8 kroků potřebných k úspěšnému zazimování bazénu

Odstranění nečistot – použijte bazénový vysavač a vyluxujte dno i stěny. Pokud máte přelivový bazén, sejměte ochrannou mřížku a vyčistěte přelivový žlábek. Odstraňte z něj zazimovací zátku (ta tam v zimním období nesmí být), uschovejte ji a obsah žlábku vypusťte. Po vyčištění nasaďte krycí mřížku. U skimmerových bazénů vyjměte ze skimmeru filtrační košík a do otvoru ve dně umístěte nástavec se zazimovacím trnem.

Vyčištění filtrace – využijte funkci proplach, jednu z poloh šesticestného ventilu. Během proplachu kontrolujte čistotu vypouštěné vody v průhledné části potrubí. Po proplachu je nutné vodu zafiltrovat. Při jakékoli změně polohy páky šesticestného ventilu musí být vypnuté oběhové čerpadlo.

Odvodnění celé bazénové technologie – demontujte cirkulační trysky, do jednoho z otvorů nasaďte další zazimovací trn. Do ostatních otvorů našroubujte zazimovací zátky. Vypusťte vodu ze systému. V žádné části trubek (sací, cirkulační okruh, okruh tepelného čerpadla) nesmí zůstat voda.

Odpuštění filtrační nádoby – to lze provést buďto povolením vypouštěcího šroubu, nebo pomocí vysavače na vodu.

Odpojení čerpadla – odpojte filtrační čerpadlo a umístěte ho na teplém a suchém místě. Pokud máte v bazénu protiproud, nezapomeňte na jeho zazimování a jeho čerpadlo rovněž uskladněte na teplém a suchém místě.

Kontrola ventilů – zkontrolujte pomocí vodního vysavače nebo stlačeného vzduchu, že jste otevřeli všechny uzavírací ventily a že se opravdu nikde v technologii nenachází voda.

Instalace dilatačních plováků – dilatační plováky zabraňují tomu, aby se na hladině bazénu vytvořila souvislá vrstva ledu, která by ho mohla poškodit. Spojením plováků by mělo dojít k vytvoření úhlopříčného řetězu na hladině bazénu.

Aplikace zazimovacího roztoku – jako poslední krok aplikujte do bazénové vody zazimovací prostředek, který zabrání přemnožení řas a vápenatým usazeninám na povrchu bazénu.

Pokud má váš bazén zařízení na úpravu vody (UV lampu, dezinfekční ionizátor nebo zařízení na údržbu bazénové vody pomocí mořské soli), zazimujte i toto příslušenství podle návodu.

Zdroj: tisková zpráva společnosti ALBIXON