Údaje ČSÚ ukazují, že v první polovině loňského roku (1998) byla výstavba bytů - formou rodinných domů, o 55% vyšší než tomu bylo ve stejném období roku předcházejícího, tedy roku 1997. Šlo o 8042 bytů a ČSÚ dále tvrdí, že v drtivé většině lidé stavějí individuálně. V obytných domech klesla výstavba bytů o 16%. Pokud se ale jedná o celkovou výstavbu, která byla započata za zmíněné pololetí, tak se jedná o 18 tisíc bytů, což je o 28% více než ve srovnatelném období předcházejícího roku. Je třeba podotknout, že zájem o rodinné vilky a domy nad hodnotu 2,5 milionu značně poklesl a nadále klesá. Je to dáno především tím, že movitější obyvatelé mají již o své bydlení postaráno, zatímco kupní síla zbytku obyvatel klesá a klesá. Tento prudký pokles nezměnil ani fakt, že ceny stavebních pozemků v posledních letech stagnovaly. Je to smutné, ale je to tak, ačkoli spousta lidí bydlí v naprosto nevyhovujícím způsobem, ke stavění se odhodlá jen málo z nich. Dnes staví jen ten, kdo má dostatek prostředků nebo nemá jiné východisko. Vyplývá to z čísel za 1.-3. čtvrtletí minulého roku, kde byla zahájena výstavba ve 12052 rodinných domech, což je 44% z celkově zahájených staveb bytů. Výstavba bytů v bytových domech dosáhla čísla 5664, což je 20,8% z celkově zahájených výstaveb. Na závěr již jen tolik, dnes se ke stavbě odhodlávají jen rodiny, které mají měsíční příjem nad 30000 korun.