Minimální rozměry garáže

Dálkový ovladač pro sekvenční ovládání vjezdových bran a garáží. Možnost ovládat čtyři různá zařízení. Autor: Somfy Dálkový ovladač pro sekvenční ovládání vjezdových bran a garáží. Možnost ovládat čtyři různá zařízení. Autor: Somfy

Norma klasifikuje pět délkových skupin vozidel (do 4,25 m, do 5 m, do 8 m, do 10 m a více). Dále je třeba počítat s minimální vzdáleností mezi stěnou garáže a bokem vozidla. Na straně řidiče musí být minimální vzdálenost od stěny od 0,60 m do 1 m - podle délky vozidla. Na straně spolujezdce jsou tyto vzdálenosti menší, od 0,25 m do 0,50 m (podle délky vozidla). Minimální vzdálenost mezi čelem vozidla a stěnou nebo vraty je od 0,50 m do 0,80 m a mezi koncem vozidla a stěnou nebo vraty je to pro všechny délky automobilů 0,50 m.

Pro malé osobní automobily postačí garáž s rozměry 2,7 x 5,3 m (tedy 14,31 m²), pro střední a velké osobní automobily a malé karavany 3 x 6,2 m (rozměry 3 x 6 až 6,5 m jsou nejběžnější) a pro velké karavany je to 3,5 x 8,6 m. Světlá výška garáže musí být nejméně 2,1 m a zároveň o 0,2 m vyšší, než je výška nejvyššího vozidla anebo karavanu. Jedna garáž může mít jedno až tři stání se společným vjezdem.

Větrání garáží

Větrání je třeba zajistit trvale - přirozeně nebo nuceně. Přívod vzduchu se doporučuje zajistit otvory v zadní a přední stěně, případně vratech garáže. Celková plocha větracích otvorů by měla být nejméně 0,0225 m² na jedno stání. Nesmějí být uzavíratelné, ale z vnějšku mají mít mřížku a síťku proti hmyzu. Přirozené větrání je účinné pouze v nadzemních garážích. Pouze u vytápěných a temperovaných garáží je přípustné větrat pomocí vzduchotechniky.

Legislativa

Automatická sekční vrata (odstín Rusty Steel) se otvírají svisle nahoru, v garáži je tak více místa a před garáží celý průjezd volný Autor: Hörmann Automatická sekční vrata (odstín Rusty Steel) se otvírají svisle nahoru, v garáži je tak více místa a před garáží celý průjezd volnýAutor: Hörmann

Stavba garáží je upravena ve Stavebním zákoně (183/2006 Sb.) a normou ČSN 73 6057 (technické a požární požadavky).

Garáž do 25 m² zastavěné plochy nevyžaduje podle § 103 odst. 1)a stavebního zákona 183/2006 Sb. stavební povolení ani ohlášení. Povoluje se v režimu územního souhlasu podle § 96 odst. 2)a zákona 183/2006 Sb. Formulář "Oznámení o záměru k vydání územního souhlasu" je přílohou č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

K oznámení se přiloží:

  • výpis o vlastnictví - výpis z katastru nemovitostí
  • katastrální situace s označenou dotčenou parcelou
  • situace se zakreslenou garáží okótovanou od hranic pozemku a budov
  • podpisy sousedů na situaci grafické přílohy ve 2 (případně 3) vyhotoveních, případně další doklady podle požadavku stavebního úřadu
  • grafické přílohy k oznámení upřesňuje vyhláška č. 503/2006 Sb. následovně: „jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy podle jeho charakteru, zejména půdorysy rozhodujících podlaží a pohledů“.

Garáž přes 25 m² zastavěné plochy vyžaduje podle § 103 odst. 1)a stavebního zákona 183/2006 Sb. rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) a stavební povolení, stavební úřad může obě řízení provést jako sloučené. Formulář žádosti o stavební povolení je přílohou č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Seznam příloh je uveden v části B formuláře, kde je mimo jiné uvedeno taxativně: projektová dokumentace stavby. Rozsah projektové dokumentace pro stavební povolení je podrobně uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Monika Smekalová

CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 5/14. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: send@send.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 225 985 225