Každého určitě zajímá, jak co možná nejekonomičtěji vyřešit otázku vytápění svého domu. Obzvlášť pokud rostou ceny plynu a elektřiny. Vedle zateplení pláště domu a osazení kvalitními okny je řešením také úsporný zdroj tepla. Takovým ekonomickým zdrojem může být tepelné čerpadlo, tedy zařízení, které odebírá teplo z vnějšího prostředí. V zemi, vodě i ve vzduchu je obsaženo nesmírné množství tepla. Tepelná čerpadla jsou zařízení, která dokáží toto teplo využít pro vytápění a ohřev vody, a snížit tak podstatným způsobem náklady na energie nakupované od dodavatelů plynu a elektřiny. Švédská firma NIBE má ve výrobě tepelných čerpadel dlouholetou tradici. Jedním z nejprodávanějších na našem trhu je tepelné čerpadlo NIBE Fighter 1240. Čerpadlo Fighter 1240 pracuje v systému země-voda nebo voda-voda. To znamená, že energii získává ze země nebo ze spodní vody. U zákazníků je velmi oblíbené zejména proto, že se jedná o kompaktní jednotku, která na malé ploše 60 x 65 cm obsahuje kromě vlastního tepelného čerpadla také nádrž na ohřev teplé vody o objemu 160 litrů a elektrické topné těleso, které slouží jako elektrokotel pro dotápění při velmi nízkých venkovních teplotách, kdy by tepelné čerpadlo samo již nestačilo krýt potřeby domu. Software umožňuje řízení dvou teplotních okruhů do podlahového topení i do radiátorů a automaticky upravuje teplotu topné vody podle aktuální venkovní teploty. Stále se zvyšuje také zájem o tepelná čerpadla vzduch-voda, která nevyžadují žádné zemní práce (vrty), ale získávají teplo přímo z okolního vzduchu. Tepelné čerpadlo NIBE Fighter 2020 pracuje efektivně až do venkovní teploty -20 °C. Představte si, že venku je mráz, a vaše tepelné čerpadlo přesto dokáže využít teplo z okolního vzduchu a ohřát vám topení a teplou vodu. Tepelné čerpadlo je investice, které nebudete litovat. Nechte si poradit s výběrem. Více informací na nibe.cz

-nibe-