Ke splachování WC je u nás běžně využívána pitná voda, což je nejen neekologické, ale také neekonomické. Ale protože jen málokdo má k dispozici jiný zdroj vody, snažíme se při splachování alespoň snížit množství potřebné vody.

Běžné toalety spotřebují při spláchnutí až osm, starší typy dokonce i deset litrů vody, snaha o úsporu je tedy více než namístě, samozřejmě za předpokladu zachování kvality splachování. Splachovací systémy se dělí podle typu toalety - ta může být stojící nebo závěsná. Závěsné toalety mají splachovací systém obvykle zabudovaný v předstěně, případně může být takováto toaleta opatřena nádržkou. Stojící toaleta mívá nádržku závěsnou, a pokud se jedná o model kombi, je mísa s nádržkou spojena v jeden celek. Závěsnou nádržku je možné podle typu umístit do různé výše, přičemž kvalitní modely lze umístit i přímo k toaletě. Ovšem i stojící toaleta může mít splachovací systém zabudovaný v předstěně.

Úsporně vždy a všude

V současnosti bývají splachovací systémy již obvykle opatřeny technologiemi pro hospodaření s vodou. Dnes jsou asi nejrozšířenější systémy s funkcí Stop, kdy je možné tlačítkem upravit délku splachování. Případně je možné ze dvou variant zvolit objem vody při splachování – systém je vybaven dvěma tlačítky – malým a velkým podle objemu vody – konkrétně to bývá 3 – 4,5 l a 6 – 9 l. Další možností je takzvané ruční splachování pomocí časového (někdy také tlakového) ventilu. Jeho výhodou je nenáročnost na prostor, neboť nepotřebuje nádržku, a úspora vody - voda totiž protéká pod velkým tlakem a splachování regulujeme sami podle potřeby. Podmínkou pro plnohodnotnou funkčnost tohoto systému je však dostatečný a stálý tlak vody, jeho využití se proto nedoporučuje v případě, kdy je voda čerpána malou domácí vodárnou.

Hi-tech systémy splachování

Spíše pro veřejné budovy jsou určeny dva systémy. První - takzvaný UPpowerflush, využívá při splachování stlačený vzduch. Při napouštění vody do splachovací nádržky dochází v její horní části ke kompresi vzduchu, voda se přestane napouštět ve chvíli, když tlak vzduchu dosáhne určité nastavené hodnoty. Při splachování je pak voda vystříknuta do mísy pod velkým tlakem, splachování i menším množstvím vody je tedy velmi účinné. Dalším typem je přímá splachovací technologie, vybavená infračerveným senzorovým systémem, který zaznamená vstup uživatele a vyčkává jeho odchodu. Automaticky spláchne ve chvíli, když uživatel místnost toalety opustí.

Foto: www.thinkstock.cz