Parametry zasklení -- výplně okenního rámu -- hrají podstatnou roli v energetické bilanci celé budovy. Mezi důležité energetické parametry patří nejen součinitel prostupu tepla (U), ale také solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie g) a dále je třeba posoudit světelné a akustické vlastnosti.

Síla slunce

Hodnota solárního faktoru udává, kolik celkové sluneční energie v podobě tepla sklo vpustí do místnosti. Příliš vysoká hodnota solárního faktoru místnost v létě přehřívá, naopak příliš nízká hodnota v zimě omezuje přirozené teplo získané ze slunce. V našich klimatických podmínkách se u rezidenčních budov doporučuje solární faktor vyšší, cca 60 %, abychom se během chladného období roku nepřipravili o teplo ze slunce -- využijeme sílu slunce jako bezplatný zdroj. V letním období je nutné intenzivní sluneční paprsky regulovat pomocí stínicí techniky. U velkých prosklených ploch je třeba brát v úvahu jejich orientaci vůči světovým stranám a také to, jestli okna nejsou přirozeně stíněná, například stromy, proto v případě energeticky úsporných domů, kde se se solárními zisky počítá, se doporučuje zvolit různé hodnoty parametrů pro jednotlivá okna (prosklené stěny). Solární faktor je do značné míry určen typem pokovení jednotlivých tabulí skla.

ČTĚTE TAKÉ:

Prosklené fasády

Mezi tzv. světelné parametry skla patří prostup světla Lt (%) a vnější reflexe Lr (%), které jsou také ovlivněny typem pokovení. Tyto parametry se sledují zejména u budov, které mají výrazněji prosklenou fasádu. Světelná reflexe neboli odrazivost je ve většině případů nežádoucím, rušivým jevem. Sklo může podle typu odrážet světlo i teplo nebo především teplo. Obecně lze říci, že nízká a střední reflexe, tj. 15--19 %, je přijatelná. Skla s hodnotou nad 20 % se považují za vysoce reflexní, která se nehodí k použití na rezidenční budovy.

Solární faktor versus součinitel prostupu tepla

Na tepelněizolačních vlastnostech celého okna (součinitel prostupu tepla Uw) se podílí plocha zasklení a součinitel prostupu tepla zasklení (Ug), plocha rámu (m2) a součinitel prostupu tepla rámu (Uf) a celkový viditelný obvod zasklení. Součinitel prostupu tepla zasklení Ug by měl být ve správném poměru k jeho solárnímu faktoru, proto by měl parametry oken navrhovat odborník. Nevhodně zvolené parametry mohou způsobit rosení okenních skel, přehřívání místnosti, nebo naopak v zimě nevyužití solárních zisků.

Požadovaný součinitel prostupu tepla fasádního okna podle současné platné normy ČSN 73 0540-2 (2011) je 1,5, doporučený 1,2 W/(m2K). Současná kvalitní okna mají hodnoty součinitele prostupu tepla na úrovni Uw = 0,8 W/m2K. Okna určená pro pasivní domy dosahují samozřejmě ještě lepších hodnot, například okna vybavená čtyřskly vyplněnými argonem, jejichž součinitel prostupu tepla je Ug = 0,4 W/m2K, nebo kryptonem se součinitelem Ug = 0,3 W/m2K. Okno vybavené skly s Ug = 0,3 pak jako celek dosahuje součinitele prostupu tepla Uw = 0,6 W/m2K.

Text: Monika Smekalová

Celý text o sklech, o jejich propustnosti nejen světelné, ale i akustické se dočtete v časopisu DŮM&ZAHRADA č. 9/14. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: send@send.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 225 985 225.