Základním měřítkem pro výběr oken do pasivních a nízkoenergetických domů jsou tepelně izolační vlastnosti. Tato hodnota se tradičně uvádí součinitelem prostupu tepla oknem (Uw) a platí, že čím nižší je číslo, tím lépe okno izoluje. „Upozorňuji, že je třeba se řídit hodnotou tepelné prostupnosti pro celé okno! Mnoho výrobců uvádí čísla pouze pro zasklení, protože ta vykazují zpravidla příznivější hodnoty. Kupující tak má pocit, že si vybral okno s dostatečnými tepelně izolačními vlastnostmi, ale později může být nemile překvapen,“ varuje Milena Tomčíková, která je produktovou manažerkou výrobce oken VEKRA.

Z materiálů pro rámy je ideální dřevo, ale bez obav můžete vsadit i na hliník, dřevohliník, nebo dokonce i plast. „Jednotlivé druhy mají určité odlišnosti, ale izolovat dokážou dnes zhruba stejně,“ říká Milena Tomčíková. Klíčové je správné zasklení, protože pasivní a nízkoenergetické domy využívají nejen co nejnižší ztráty tepla, ale zároveň i dodatečných tepelných zisků ze slunečního záření. Okna pro tento typ hospodárných staveb by rozhodně měla být vybavena trojsklem, které má jednak lepší izolační vlastnosti než běžné dvojsklo, jednak je s ním dosaženo lepšího přístupu světla a tepla do interiéru.

Montáž dělá okno dobrým oknem

Pasivní i nízkoenergetický dům musí být dostatečně vzduchotěsný, proto je důležité dbát na správně a bezchybně provedené osazení okna. „Zcela klíčové je dostatečné utěsnění spáry mezi oknem a stěnou, protože právě tímto prostorem by mohlo teplo později začít unikat,“ vysvětluje Pavel Kašpar, manažer montáží společnosti VEKRA, a doporučuje využít tzv. předsazenou montáž. U té se okno upevňuje na speciální hranoly, které rámují stavební otvor z vnější strany obvodové zdi. Jakmile je okno namontované, hranoly se skryjí pod zateplení domu. Díky tomu je otvor dokonale utěsněný, a nehrozí tak žádný únik tepla.