Chystáte se uzavřít smlouvu o stavebním spoření dříve, než nový zákon zpřísní jeho podmínky? Jak zvolit tu nejlepší spořitelnu s nejvýhodnějšími podmínkami? Jaké jsou současné aktuální nabídky na trhu? Jaké můžete získat úroky z úvěrů a jaké z vkladů? Kdy budete mít nárok na úvěr? Situace na trhu se stavebním spořením je v současné době do jisté míry podobná situaci na trhu s nemovitostmi. V obou případech se ve vzduchu vznáší hrozba změny k horšímu, která lidi nutí uzavírat obchody pod určitým tlakem, s vidinou získání dosavadních výhodných podmínek na poslední chvíli. V oblasti vlastního bydlení je to blížící se vstup České republiky do Evropské unie (blíže v článku Podraží bydlení po vstupu do EU), u spoření zase „hrozí“ zpřísnění podmínek kvůli chystané novele zákona o stavebním spoření. Ani v jedné situaci není klient právě ve výhodné pozici, protože dosud nelze odhadnout, jak všechno v budoucnu bude vypadat, a nelze tedy zcela adekvátně říci, co je nyní nejvýhodnější. A tak je tu určité riziko, že člověk přestane být ostražitý, koupí předražený byt nebo uzavře smlouvu o stavebním spoření, kterou možná ani nevyužije. Největší radost z tohoto stavu mají samozřejmě realitní kanceláře a stavební spořitelny, protože klienti se k nim jen hrnou. Máte-li i vy zájem o stavební spoření, dejte si pozor, abyste se nenechali strhnout všeobecnou euforií, a každou nabídku dvakrát zvažte, než se pro ni rozhodnete. Produkty stavebních spořitelen se dnes neliší nijak dramaticky. U nových smluv se základní úrok z vkladů pohybuje kolem 2 až 3 % a úrok z úvěrů většinou nepřesahuje 5 %. Některé spořitelny ovšem stále nabízejí určitý bonus pro klienty, kteří si nebudou brát úvěr, případně budou spořit déle než povinných 5 let. Základním kritériem pro výběr spoření by měl být účel, ke kterému ho chcete použít – tedy jestli chcete spíše jen výhodně spořit, nebo jestli si chcete vzít úvěr na bydlení. Samozřejmě, že nemusíte být definitivně rozhodnuti předem, protože všechny varianty stavebního spoření lze využít pro oba záměry. Fatální chybu tedy neuděláte, ovšem něco pro vás bude méně výhodné a něco více. Chci úvěr Úvěry ze stavebního spoření jsou dnes výhodnější než kdy jindy. Na rozdíl od hypoték mají pevné úrokové sazby po celou dobu splatnosti a lze je kdykoliv předčasně splatit bez sankcí. Navíc jejich úrokové sazby jsou velmi příznivé. Bohatá je i nabídka překlenovacích úvěrů, které můžete získat v podstatě hned po uzavření smlouvy a mnohdy i bez počáteční akontace.

Základní parametry překlenovacích úvěrů bez počáteční akontace
St.spořitelna
Název úvěru
Min. akontace
Výše úvěru
Úrok. sazba
ČMSS
Topkredit
0 %
min. 500 000 Kč
5,7 %
Raiffeisen
překlenovací úvěr s nulovou akontací
0 %
min. 500 000 Kč
5,9 %
SSČS
Maxi
0 %
min. 300 000 Kč
5,8 %
VSS KB
Impuls1)
0 %
300 000 Kč - 1,5 mil. Kč
5,4 %
Wüstenrot
Dominanta
0 %
50 000 Kč - 500 000 Kč
7,9 %
Pozn.: Hypo stavební spořitelna svůj produkt "205 tisíc" již nenabízí.1) VSS KB nedávno rozšířila nabídku úvěru Impuls na všechny klienty (nejen mezi 25 a 35 lety) a snížila úrokovou sazbu z 7,9 % na zajímavých 5,4 %.
Zdroj: Stavební spořitelny
Ostatní překlenovací úvěry pak můžete čerpat při složení minimálně 10 % (ČMSS), 20 % (Raiffeisen, SS ČS, VSS KB), 28,6 % (Wüstenrot) či 40 % (Hypo) cílové částky na účet stavebního spoření. Vážou se k nim různé úrokové sazby v závislosti na spořitelně a na výši naspořených prostředků na účtu stavebního spoření, vždy jsou ale méně výhodné než u klasických úvěrů ze stavebního spoření. Úroky klasických úvěrů se dnes pohybují mezi 3 a 5 % (do konce července u spořícího tarifu VSS KB Profit pak 6 %). Nejnižší sazbu 3 % můžete získat u Modré pyramidy (VSS KB), ovšem nárok na ni budete mít jen v případě, že zvolíte tzv. pomalou variantu tarifu Kredit, budete spořit déle, přibližně 7 let, a úvěr pak poměrně rychle splatíte. Druhý nejvýhodnější úrok z úvěru – 3,9 % - nabízí Hypo stavební spořitelna u tarifu NU. Ten je ale spojen pouze s 1% úrokem z vkladu. Pokud však za uzavření smlouvy zaplatíte poplatek 1,8 % cílové částky (místo 1,2 %), můžete při žádosti o úvěr zdarma navýšit cílovou částku až na dvojnásobek nebo při nečerpání úvěru získat 1 % úroku z vkladů jako bonus. Další v pořadí je v tomto ohledu opět VSS KB se standardní variantou tarifu Kredit. Při zvolení vyšší splátky úvěru můžete získat úrokovou sazbu z úvěru 4 %. Úvěr za 4,4 % nabízí stavební spořitelna Wüstenrot při volbě varianty spoření s 1,5% úrokem z vkladu. Ještě o něco vyšší jsou pak úroky z úvěrů u Buřinky (SS ČS – 4,75 %), Lišky (ČMSS – 4,8 %) a Žlutého mužíčka od Raiffeisen (4,9 %). Ne příliš výhodné jsou pak úvěry specializovaných spořících tarifů jako je Profit (VSS KB – 6 %) či spořící tarif spořitelny Wüstenrot (5,3 %). Lépe je na tom spořící tarif NS od Hypo stavební spořitelny (4,9 %).
| porotherm_dum_2009