U venkovních vjezdových bran rozeznáváme dva hlavní typy: posuvné – buď pojezdové po kolejnici, nebo samonosné a otočné, které jsou jednokřídlové nebo dvoukřídlové. Většinou nejsou rozměrově standardizovány, prakticky vždy se jedná o zakázkovou výrobu na míru. Pro orientaci ale existují i doporučené rozměry, například u otočných dvoukřídlých je doporučená šířka průjezdu 3 800 až 4 200 mm, maximálně pak 6 metrů, u otočných jednokřídlých je doporučená šířka průjezdu 2 300 až 2 500 mm, maximálně pak 3,5 metru, u větších posuvných to může být 4 800 až 5 200 mm, maximum je pak opět 6 metrů. U všech je doporučená výška 2 metry. Některé firmy jsou schopny dodat vjezdové brány se stejnými motivy jako plotové dílce. Tím je pak zajištěno celkové sladění vzhledu oplocení vašeho domu. V této souvislosti je dobré koncepčně řešit i vchodové branky, které lze materiálově a esteticky sladit s motivem, který byl zvolen pro plotové dílce a vjezdovou bránu. Doporučená šířka branky je 1 000 až 1 200 mm. Maximální šířka je potom 1 500 mm. I branky se dle přání vyrábí na míru a dle individuálního zaměření.

Z praktických důvodů jsou pro rodinné domy nejvýhodnější posuvné brány s pojezdem. Jsou ve srovnání s křídlovými při otevírání prostorově méně náročné a nevyžadují zdaleka tak široké příslušenství. Zpravidla jsou i méně hlučné. Většina nákladových položek u posuvných bran jsou dané sestavou automatiky, která obvykle sestává z řídicí jednotky, dálkových ovladačů, antény, majáčku, bezpečnostní světelné závory a pohonné jednotky.

Základní nosný rám obou typů bran tvoří většinou profily z oceli, případně hliníkových slitin, v nichž jsou upevněny dekorativní výplně. Výplně bývají dřevěné, ocelové, hliníkové, plastové nebo kované. Velmi působivé jsou umělecky kované výplně, které jsou však zakázkové a finančně náročnější. Veškeré použité materiály mohou nést nejrůznější povrchovou úpravu. Ocelová konstrukce může mít i ochrannou plastovou vrstvu.

Zdroj: Youtube

Zdroj: Stavební předpisy, ČSN