Zatímco stále narůstá objem stavební výroby, klesá neustále objem bytové výstavby. Při srovnání 1. pololetí 1999 a 2000 bylo zahájeno o téměř 2700 bytů méně. Za období leden - srpen to bylo již o téměř 2950 bytů a propad se stále prohlubuje. Za této situace zákonitě narůstají ceny bytů a pozemků - největší nárůst cen nových bytů přepočtených na jeden m2 je u malometrážních bytů (1 + 1 a 2 + kk). To souvisí s narůstající poptávkou mladých lidí a svobodných jednotlivců, přicházejících z venkova do větších měst. Nejžádanější a nejdražší parcely jsou v prestižních rezidenčních čtvrtích v Praze 6 (Hanspaulka, Ořechovka, Břevnov), Praze 5 (Barrandov), Praze 4 (Braník), Praze 7 (Troja). Zde se ceny pohybují v rozmezí 3,5 - 6 tisíc Kč/m2. Největší zájem o stavební parcely i postavené rodinné domy je v oblastech maximálně 20 km od centra Prahy. Z příměstských oblastí jsou žádané lokality na jih, jihovýchod nebo jihozápad od Prahy, nejméně žádaný je sever. Z hlediska cen nemovitostí se za nejsilnější regiony považují kromě Prahy, Brno a Hradec Králové, nejslabší jsou severní Čechy a severní Morava. Rozdíly v cenách se projevují především u cen parcel a starších bytů, nově postavené domy na klíč se od sebe tak zásadně neliší. Zatímco v Praze se dá zainvestovaná parcela pořídit od 2300 Kč/ m2, v Brně je to za 1900 Kč/ m2, v Hradci Králové od 1800 Kč/ m2, v Plzni od 1300 Kč/ m2, v Českých Budějovicích od 1000 Kč/ m2, v Liberci a v Ostravě od 800 Kč/ m2. Podobně vychází i srovnání cen menších rodinných domků s pozemky: Praha od 3,5 mil. Kč, Plzeň od 2,9 mil. Kč, Ostrava 2,6 mil. Kč. Starší byt 3 + 1 se v Praze dá pořídit za 1,2 mil. Kč, v Brně od 1 mil. Kč, v Českých Budějovicích od 700000 Kč a v Ostravě od 400000 Kč. -OS- Z tiskové konference společnosti Central Group, 18.10.2000