Když vám nájemce nezaplatí

Zprvu váš nájemník vypadal spolehlivě, platba za nájemné však jednoho dne nedorazila. V tuto chvíli nečekejte a konejte – svého nájemníka kontaktujte spolu s upomínkou, jaké důsledky s sebou neplacení nájmu nese. Spousta lidí se v tuto chvíli zalekne případných sankcí a peníze za nájemné budete mít okamžitě na účtu.

Zde je možná ale i situace, kdy se nájemník ocitne v krátkodobé špatné finanční situaci. Pokud byl doposud bezproblémový, promluvte si s ním a domluvte se na pozdějším termínu, případně nájemné rozdělte do několika splátek. V tomto případě ale požádejte o oficiální uznání dluhu a jeho výše.

Nájem Nájem Autor: shutterstock.com

Když jsou dlužné nájmy dva

Pokud nájemník neuhradí ani druhý nájem, můžete přistoupit k výpovědi z nájmu s tříměsíční výpovědní lhůtou. Ta musí být písemná, uveďte i důvody, proč k výpovědi došlo. Informujte nájemníka, že pokud nesouhlasí, může vznést námitky nebo se obrátit na soud s žádostí o přezkoumání.

Tříměsíční lhůta běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi nájemníkovi. Dlužník je povinen byt odevzdat den po skončení nájmu.

Čtěte také

Čtěte také

Dědictví: Jak dlouho trvá, co obnáší a koho se týká?

A co když jsou nezaplacené nájmy tři?

V případě, že nájemník nezaplatí nájemné a náklady za služby za dobu alespoň tří měsíců, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemník byt bez zbytečného odkladu odevzdal. Nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

Aby byla okamžitá výpověď platná, musí pronajímatel před jejím podáním nájemníka prokazatelně vyzvat k zaplacení dlužné částky. Pokud se vám nájemníka nedaří z bytu dostat, máte jen jednu možnost – obrátit se na soud.

Zdroj: finance.cz, penize.cz