V novostavbě je třeba vytvořit následující předpoklady, aby tepelné čerpadlo dobře fungovalo: dobrá tepelná izolace stropů a vnějších stěn, použít tepelně izolační skla, naplánovat topení s nízkou teplotou, zvláště výhodné je podlahové topení. Obecně platí: S tepelným čerpadlem lze provozovat podlahové i radiátorové topení. Přítoková teplota Je to výše teploty vody pro topení při opuštění tepelného čerpadla. Čím nižší je tato teplota, tím úsporněji tepelné čerpadlo pracuje. Tato teplota by neměla překročit 50 stupňů C, ideální je 35 stupňů C. Chcete dodatečně zabudovat zařízení s tepelným čerpadlem? Obecně pro každou modernizaci topení platí: přesné zjištění stavu existujícího topení, přesné dimenzování spotřeby tepla, prověřit, jaká maximální přítoková teplota je třeba (úplně otevřít ventily topných těles!), prověřit jaký zdroj tepla lze použít, případně dodatečně instalovat tepelnou izolaci vnějších stěn, střechy nebo stropu nejvyššího podlaží a stropu sklepa, případně instalovat tepelně izolační okna. Tepelná čerpadla lze provozovat následujícím způsobem: Monovalentní provoz: Tepelné čerpadlo nahradí tradiční kotel topení. Kryje potřebu tepla budovy po celý rok na 100 % samo. Tento druh provozu by měl být podle možností upřednostňován. Bivalentní provoz: Tepelné čerpadlo samo kryje velkou část potřeby tepla. Při velmi nízkých venkovních teplotách pracuje tepelné čerpadlo společně s druhým zdrojem tepla, např. olejovým topením. Monoenergetický provoz:V několika dnech je při nízkých venkovních teplotách tepelné čerpadlo doplněno topným článkem. Oba zdroje tepla jsou poháněny stejným druhem energie (elektřina), takže jsou monoenergetické. Pokud jste se rozhodli pro topení tepelným čerpadlem, obraťte se na poradce příslušného rozvodného závodu, na výrobce nebo odborníka, který čerpadla montuje. Ti spolu s vámi naplánují systém, střižený na míru vašim potřebám. Abyste byli naprosto spokojeni, je nutné ideální řešení individuálně stanovit. Ať je provoz monovalentní, bivalentní nebo monoenergetický, tepelné čerpadlo šetří životní prostředí a je vždy investicí do budoucnosti.