Pojistěte se proti požáru v domě. Porovnejte si nabídky pojištění majetku.

V České republice podle dat Hasičského záchranného sboru hořelo v loňském roce 3 143 bytů a rodinných domů, zemřelo při tom 45 osob a 701 bylo zraněno. To jsou velmi ošklivá čísla. Abyste mezi ně nepatřili později i vy, měli byste svou domácnost zabezpečit.

Dveře, které hořet nemají

Speciální protipožární dveře nepatří mezi standardy, ale asi by měly. Díky speciální konstrukci jsou tyto dveře mnohem odolnější vůči zvýšeným teplotám a zabraňují šíření požáru (označení EW), tepla (označení El) a kouře. Konkrétní míru odolnosti naleznete v označení na dveřích a udává se v minutách při povrchové teplotě dveří vyšší než 160 °C, což je zápalná hodnota u většiny materiálů. „U protipožárních dveří bývá zaručeno, že neprohoří dříve jak za půl hodiny, což poskytuje dostatek času pro případnou evakuaci a příjezd hasičských jednotek. Ty nejkvalitnější dveře pak zabraňují šíření tepla nebo kouře až po dobu 180 minut a vydrží teploty dosahující 1 000 °C,“ sdělil Petr Píša ze společnosti Frigomont, dodávající speciální protipožární dveře.

U bytových domů, kancelářských prostor jsou protipožární dveře nutností, jelikož zamezí rozšíření plamenů do dalších bytů nebo kancelářských prostor. Každý byt je totiž považován za požární úsek, a bezpečnostní dveře tak chrání únikovou cestu. Bohužel v současné době se na to moc nehledí. Novostavby i rekonstrukce paneláků mají požární schválení, i když směrnice říkají, že všechny dveře od bytových jednotek by měly být protipožární, tudíž i s automatickým zavíráním a únikovým otevíráním. Všem je totiž jasné, že toto by byl příliš velký zásah do práv majitelů a nelze vymáhat takové stavební úpravy třeba po starých lidech.

U rodinných domů je pak spíše vhodné zabezpečit ty místnosti, kde je riziko vzniku požáru vyšší. Například kuchyň, kotelna, garáž jsou považovány za vůbec nejnebezpečnější místnosti v domácnosti.

Lepší, když vás budí hlásič nežli hasič

Autonomní detektory požáru a kouře patří mezi základní protipožární vybavení a neměly by chybět v žádné domácnosti. Oheň totiž může vzniknout i během spánku nebo na místech, jež nemáte neustále před očima. Přitom koupě bezdrátového autonomního hlásiče je poměrně levnou záležitostí. Nutná je však kontrola kvality a certifikátů hlásičů požáru.

Umístění detektoru v bytě či rodinném domě je od roku 2008 dáno vyhláškou O technických podmínkách požární ochrany staveb. V bytových domech musí být zařízení autonomní detekce a signalizace instalováno v místnosti vedoucí k východu z bytu. V případě, že se jedná o prostor větší než 150 m², je potřeba umístit další detektor do jiné vhodné části bytu.

Na trhu je k dostání poměrně široká nabídka různých typů kouřových čidel. Nejčastěji jsou využívány optické a teplotní požární hlásiče a čidla CO2.

Jaké jsou druhy požárních hlásičů:

  • Optické: Paprsek procházející skrz komoru má jiné vlastnosti, když se do ní dostane kouř. Tento rozptyl senzor zaznamená a nahlásí požár. Je to levný systém, který je spolehlivý. Nevhodný je do prašných a vlhkých prostor. Také instalace v pokojích nad krby a kamny, která mohou kouřit ven, není ideální.
  • Ionizační: V hlásiči se ionizuje vzduch v komůrce. Při požáru se změní procházející proud touto komůrkou a detektor hlásí požár. Čidlo má výhodu i nevýhodu ve velké citlivosti.
  • Tepelné: Senzory na principu zvýšení teploty se používají především tam, kde jsou krby nebo kotle, které by u ostatních hlásičů mohly vyvolávat falešné poplachy.
  • Hlásič oxidu uhelnatého: S narůstajícím počtem zateplených a zaizolovaných domů má čím dál větší smysl instalovat hlásiče oxidu uhelnatého. Kamna a krby totiž velmi často spalují ohromné množství vzduchu v místnostech, kam ovšem kvůli těsným oknům a obálce domu žádný další nevstupuje. Procento kyslíku klesá a naopak roste procento oxidu uhelnatého. Člověk je malátný, unavený a může dojít až k zadušení. Tento hlásič může fungovat i jako detektor požáru.

Elektrická požární signalizace

Komplexnější zabezpečení zaručuje systém elektrické požární signalizace (EPS). Ve výrobních halách a prostorech s vysokou koncentrací lidí je tento systém povinností, ale jeho instalace se doporučuje i v domácnostech. Nejenže poskytuje velice účinný systém ochrany, ale výrazně zlepšuje i podmínky pojištění, které se odvíjejí od míry zabezpečení objektu. EPS je plně automatizovaný systém propojený s požární ústřednou, klidně i s mobilním telefonem. V případě vzniku požáru jsou pak varováni nejen obyvatelé objektu, ale spustí se i zařízení a procesy, které omezují účinky požáru. Může se jednat o různé větrací klapky, automatické otevření protipožárních dveří nebo vypnutí přívodu elektrického proudu a plynu. Standardem je dnes zároveň i dálkové propojení systému s pultem centralizované ochrany hasičského záchranného sboru. Ten dostane v případě vzniku nebezpečí včasné varování, což mu poskytuje dostatečné množství prostoru na vyhodnocení rizika a případný zásah – hlavně zdraví a pak majetek.

Hasicí přístroje

Zákon stanovuje povinnost vybavit rodinný dům alespoň jedním hasicím přístrojem. U bytových domů pak stačí, aby byl umístěn na chodbě na dobře dostupném místě. Autoři vyhlášky rovněž stanovili i minimální výkon, kterým by měl hasicí přístroj disponovat. Ten se však liší podle různých typů obydlí. V rodinném domě nesmí ve výbavě chybět přístroj s hasicí schopností 34 A, v bytových domech pak stačí pěnový či vodní 13 A nebo práškový 21 A.

Písmeno A značí, že je přístroj určen k hašení pevných látek, číslo pak velikost požáru. Většinou je však hasicí schopnost přístrojů kombinovaná. Například práškový hasicí přístroj 34 A je zároveň ve třídě 183 B a C, dokáže tedy uhasit i 183 litrů hořlavé kapaliny a plyny. Hasicí přístroje s minimálním požadovaným výkonem jsou k dostání za ceny okolo 700 korun. Ty s vyšším výkonem jsou sice dražší, ale umožňují delší dobu hašení. Ne každý totiž dokáže hasicí přístroj ovládat efektivně. Předepsané „hasičáky“ se vyprázdní za pár vteřin, přičemž v tak vážných situacích, jako jsou požáry, může každá sekunda znamenat záchranu všeho, co máte.