Dá se předpokládat, že cena zemního plynu v ČR pro domácnosti, která je za 1 m3 cca 11,- Kč, bude neustále vyšší a pomalu se vyrovná cenám zemního plynu u našich sousedů. Například v Rakousku i v Německu stojí 1 m3 zemního plynu pro domácnosti v přepočtu cca 16,- Kč. Jakým způsobem tedy můžeme snížit spotřebu plynu v domácnosti?

Základ - správně nadimenzovaný kotel

Každý zdroj tepla by měl být navržen se zřetelem na jeho účelné a efektivní využití.

Autor: archiv Při volbě zdroje tepla na vytápění domu či bytu je důležité v prvé řadě znát tepelné ztráty všech vytápěných místností. Ty vypočítává většinou projektant vytápění nebo problematiky znalý energetický poradce nebo energetický auditor. Podle vypočtené velikosti tepelných ztrát by měl projektant vytápění navrhnout potřebný výkon zdroje tepla, jenž by měl i v době největších mrazů zajistit požadovanou tepelnou pohodu.

Pokud máme zdroj tepla (plynový kotel) příliš předimenzovaný, většinou dochází k tomu, že kotel velmi často spíná. Tím dochází k vyšším komínovým ztrátám a větší spotřebě zemního plynu. Celková provozní účinnost plynového kotle se také snižuje v případě, když je předimenzovaný plynový kotel trvale seřízen na nižší než jmenovitý výkon.

Výjimku tvoří pouze speciální plynové kotle s tzv. plynulou regulací výkonu v závislosti na povětrnostních podmínkách a požadovaném množství tepla k vytápění objektu. Ty dosahují stále vysoké provozní účinnosti i při jejich sníženém výkonu.

Proto je vhodné k předimenzovanému plynovému kotli nainstalovat akumulační nádrž, která nám umožňuje provozovat kotel na optimální výkon a snižuje počet zapalování a spínání kotle.

Lepším řešením je samozřejmě používat plynový kotel o výkonu, který odpovídá vypočtené teplené ztrátě objektu, a nebo používat plynové kotle s možností plynulé regulace výkonu.

Další možnost, jak uspořit zemní plyn, je použití plynového kondenzačního kotle, který oproti klasickému plynovému dokáže využít kondenzační teplo z odváděných spalin, a tím zvýšit svoji provozní účinnost. Aby však kondenzační kotel mohl správně fungovat, je zapotřebí mít k tomuto kotli navrženu vhodnou nízkoteplotní otopnou soustavu. Toto by měl vždy provádět projektant vytápění.

Na co bychom neměli zapomenout?

Spotřebu zemního plynu ve velké míře ovlivňuje také technický stav zdroje tepla a odtahu spalin. Proto je důležité mít zajištěný pravidelný servis a údržbu jak plynového kotle, tak také kouřovodu a komína. Vyčištěný hořák a teplosměnné plochy spalinového výměníku tepla a správné seřízení kotle nám při provozu šetří peníze. Jedná se nejenom o možné úspory paliv a energií, ale také o naši bezpečnost.

Stop přetápění

Autor: archiv Samozřejmostí by mělo být také to, že objekty zbytečně nepřetápíme a že v době spánku či naší nepřítomnosti vytápíme místnosti na nižší teploty. Tuto službu nám pomáhají zajistit tzv. programovací pokojové termostaty s týdenním programem, jež mohou v některých případech pracovat také v kombinaci s ekvitermní regulací, která nám navíc automaticky zajišťuje správnou teplotu otopné vody v závislosti na venkovní teplotě.

K tomu, abychom v místnostech nepřetápěli a využívali jsme tepelné zisky (například sluneční zisky, zisky od elektrospotřebičů, pobytu osob apod.), nám také slouží termostatické hlavice osazené na regulačních ventilech u otopných těles. V místnosti, kde bude osazen pokojový prostorový termostat, se však termostatické ventily osazovat nedoporučuje.

Jak ještě lze uspořit zemní plyn?

Při výstavbě rodinného domu se vyplatí nechat si navrhnout k plynovému kotli doplňkový zdroj tepla, například kotel nebo krbová kamna na dřevo či na dřevní brikety nebo pelety.

Pokud bude zdroj tepla sloužit jako doplňkový zdroj tepla k hlavnímu zdroji (například pouze v extrémních mrazech, či naopak v přechodném topném období na jaře a na podzim), měl by to projektant zohlednit v projektu vytápění a oba zdroje by měl vůči sobě správně výkonově nadimenzovat a začlenit do otopné soustavy.

Pokud má být zdroj tepla umístěn do interiéru, mějte vždy na paměti, že jeho maximální výkon by měl pokud možno odpovídat vypočtené tepelné ztrátě místnosti, kde bude zdroj tepla (krbová kamna, krb, krbová vložka atd.) nainstalován. To je někdy obtížné, s ohledem na požadované stále kvalitnější tepelné izolace objektů.

Malé tepelné ztráty, menší spotřeba tepla

Hlavním předpokladem úspor nákladů na vytápění je mít dostatečně tepelně izolovaný dům. To znamená, že veškeré obvodové konstrukce domu, které sousedí s venkovním prostředím a přilehlou zeminou (obvodové zdi, okna, dveře, stropy nejvyššího podlaží, podlahy) by měly splňovat požadované normy (zejména ČSN 73 0540), jež řeší mimo jiné tepelně-technické vlastnosti budov a napomáhají úsporám energie.

Vyplatí se také postavit dům ve standardu nízkoenergetického či pasivního domu. Díky nízkým tepelným ztrátám domu budeme mít nižší spotřebu paliva.

Pokud nevíte, jestli váš dům či byt je dobře tepelně izolován, doporučujeme vám obrátit se na nezávislého energetického poradce nebo na stavebního projektanta, aby vám poradili, jak lze případně dům dodatečně zateplit a snížit jeho energetickou náročnost.

-Lubomír Klobušník, energetický poradce sdružení ECČB-Foto: www.profimedia.cz