Podkrovní obytné prostory se bez precizního zateplení budou v létě přehřívat, a v zimě budou naopak příliš studené. „Důležitá je nejen správná tloušťka tepelné izolace, ale také její kombinace s vhodnou podstřešní fólií. Jen tak bude střešní plášť fungovat celoročně tak, jak má,“ vysvětluje Richard Klička, odborník z oddělení stavebnin v projektových marketech Hornbach.

Na dosažení tepelné pohody v podkroví už dnes nestačí pouze vrstva izolace jen mezi krokvemi (šikmý prvek krovu nesoucí střešní latě). Na dosažení co nejlepších parametrů se doporučuje zkombinovat až tři vrstvy tepelné izolace: nadkrokvovou, mezikrokvovou a izolaci pod krokvemi. Tato kombinace bezpečně splní požadavky tepelně izolační normy.

Izolace podkroví Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

  • Nadkrokvová izolace: Zabezpečí souvislou, tepelně-izolační vrstvu. Izolační desky se kladou na volné krovy, které jsou pokryty bedněním. Touto formou izolace nevznikají žádné spáry nebo tepelné mosty a nezmenšuje se ani vnitřní prostor podkroví. V porovnání s mezikrokvovou izolací je toto zateplení až o 45 % efektivnější.

  • Mezikrokvová izolace: Tepelně izolační vrstva se ukládá mezi jednotlivé krokve. Samotná vrstva mezikrokvové izolace ani samostatná izolace pod krokvemi už dnes nestačí na splnění tepelně-technických požadavků. Řešením je jejich kombinace.

Podkroví Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

  • Tip: Chcete-li v podkroví nechat vyniknout přirozenou krásu odhalených trámů, budete muset zkombinovat mezikrokvovou izolaci s izolací nadkrokvovou. Tyto vrstvy společně vytvoří dostatečné parametry pro podkrovní tepelnou pohodu. Nadkrokvová izolace je ovšem technicky náročnější. „V ideálním případě se řeší zároveň s výměnou střešní krytiny. Bez jejího odstranění totiž bohužel není možné nadkrokvovou izolaci instalovat,“ doplňuje Richard Klička.

Podkroví Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Správné odvětrání střechy

Pro zabránění přehřívání prostoru pod střechou je důležité zabezpečit správné odvětrání vzduchové mezery mezi střešní krytinou a střešní fólií. Volba typu střešní krytiny nebo její barvy v tomto směru nehraje zásadnější roli. Způsobů, jak správně zabezpečit odvětrání střešního pláště, je několik. Důležité je vytvořit dostatečnou větrací mezeru mezi střešní krytinou a tepelně-izolační vrstvou. „Správně zrealizované odvětrání střechy bezpečně odvádí ze střechy nahromaděnou vlhkost a zabraňuje jejímu následnému protékání do tepelné izolace nebo interiéru. Správné odvětrání v kombinaci s dostatečnou tloušťkou tepelné izolace je ideální prevencí proti přehřívání,“ uzavírá Richard Klička.