Podkrovní obytné prostory se bez precizního zateplení budou v létě přehřívat, a v zimě budou naopak příliš studené. „Důležitá je nejen správná tloušťka tepelné izolace, ale také její kombinace s vhodnou podstřešní fólií. Jen tak bude střešní plášť fungovat celoročně tak, jak má,“ vysvětluje Richard Klička, odborník z oddělení stavebnin v projektových marketech Hornbach.

Na dosažení tepelné pohody v podkroví už dnes nestačí pouze vrstva izolace jen mezi krokvemi (šikmý prvek krovu nesoucí střešní latě). Na dosažení co nejlepších parametrů se doporučuje zkombinovat až tři vrstvy tepelné izolace: nadkrokvovou, mezikrokvovou a izolaci pod krokvemi. Tato kombinace bezpečně splní požadavky tepelně izolační normy.

  • Nadkrokvová izolace: Zabezpečí souvislou, tepelně-izolační vrstvu. Izolační desky se kladou na volné krovy, které jsou pokryty bedněním. Touto formou izolace nevznikají žádné spáry nebo tepelné mosty a nezmenšuje se ani vnitřní prostor podkroví. V porovnání s mezikrokvovou izolací je toto zateplení až o 45 % efektivnější.
  • Mezikrokvová izolace: Tepelně izolační vrstva se ukládá mezi jednotlivé krokve. Samotná vrstva mezikrokvové izolace ani samostatná izolace pod krokvemi už dnes nestačí na splnění tepelně-technických požadavků. Řešením je jejich kombinace.
  • Tip: Chcete-li v podkroví nechat vyniknout přirozenou krásu odhalených trámů, budete muset zkombinovat mezikrokvovou izolaci s izolací nadkrokvovou. Tyto vrstvy společně vytvoří dostatečné parametry pro podkrovní tepelnou pohodu. Nadkrokvová izolace je ovšem technicky náročnější. „V ideálním případě se řeší zároveň s výměnou střešní krytiny. Bez jejího odstranění totiž bohužel není možné nadkrokvovou izolaci instalovat,“ doplňuje Richard Klička.

Správné odvětrání střechy

Pro zabránění přehřívání prostoru pod střechou je důležité zabezpečit správné odvětrání vzduchové mezery mezi střešní krytinou a střešní fólií. Volba typu střešní krytiny nebo její barvy v tomto směru nehraje zásadnější roli. Způsobů, jak správně zabezpečit odvětrání střešního pláště, je několik. Důležité je vytvořit dostatečnou větrací mezeru mezi střešní krytinou a tepelně-izolační vrstvou. „Správně zrealizované odvětrání střechy bezpečně odvádí ze střechy nahromaděnou vlhkost a zabraňuje jejímu následnému protékání do tepelné izolace nebo interiéru. Správné odvětrání v kombinaci s dostatečnou tloušťkou tepelné izolace je ideální prevencí proti přehřívání,“ uzavírá Richard Klička.