Usínající zahrada skrápěná častými dešti už zavlažovací systém příliš nezaměstnává, je proto vhodné ho zazimovat. Zazimování se nevyplatí odkládat, neboť noční mrazíky mohou přijít rychle a na celém systému se neblaze podepsat.

Kdy zazimování provést?

Vhodná chvíle nastává, pokud se teploty pohybují nějakou dobu kolem 5 °C, v takovém případě na sebe noční mrazíky nedají dlouho čekat. Zmrzlá voda by potom mohla systém poškodit, dle zákonů schválnosti navíc často zničí ty nejcitlivější, zároveň nejdražší součásti. I zahradní hadice, které vypadají odolně, působením mrazu ztrácí pružnost a mrznoucí voda v nich vytváří mikrotrhliny, které podstatně snižují jejich životnost.

Jak zazimování provést?

Obecně platí zásada, že je nutné odpojit vodu, vypustit ji ze systému a také je potřeba odpojit všechny odpojitelné části a uskladnit je tam, kde nepromrznou. Nejprve tedy odpojte všechny venkovní rozvody od zdroje vody. Pokud jsou připojené k domovnímu rozvodu, většinou stačí zavřít přívod vody a otevřít výpustní ventily. Pokud je zavlažování napojené na venkovní povrchové čerpadlo, odpojte ho, vypusťte z něj vodu a ukliďte ho do prostor, kde teplota neklesá pod bod mrazu. Ponorná čerpadla, která jsou umístěná ve studních či podzemních nádržích, kde nezamrznou, stačí odpojit od elektřiny a odpojit od nich také všechna připojená zavlažovací zařízení.

Při zazimování podzemních zavlažovacích systémů, které nemají automatické odvodňovací ventily, možná budete muset při jejich odvodnění použít kompresor. Ten připojíte na systém, do nějž začnete vhánět vzduch. Ten postupně ze všech větví, které musíte ručně otevřít, vodu vytlačí.

Pozor na baterie

V případě výpustních ventilů většinou stačí otevřít vstup systému a nechat vodu automatickými ventily samospádem vytéct. Zavlažovací trysky jsou mrazuvzdorné, takže po vypuštění vody se o ně již nemusíte dále starat. Pokud při ovládání zavlažování používáte spínací hodiny s ventilem na zdroji vody, odpojte je a ukliďte do tepla, můžete vyndat i baterii, aby tzv. nevytekla a přístroj nepoškodila. To platí i v případě různých čidel, která v systému používáte.

Nadzemní části systému jako hadice, volně umístěné kropiče a podobně odpojte, rozeberte, vysušte a nechte přezimovat v teple. Všechny ventily a kohouty po odpojení vody nechte otevřené.

Zdroje: hobby.instory.cz, zavlažovacísystémy.net